Gå videre til innhold
Konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad mener det er urovekkende at vi i 2022 ikke har kommet lenger i å nå klimamålene.
Konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad mener det er urovekkende at vi i 2022 ikke har kommet lenger i å nå klimamålene.

Pressemelding -

Storebrand vurdert som ledende på bærekraft i verden

Som eneste norske selskap er Storebrand inne på anerkjente Dow Jones globale bærekraftindeks. Det betyr at selskapet er vurdert som et av verdens ledende børsnoterte selskaper innen arbeid med bærekraft.

– Vi er stolte over å få en slik anerkjennelse. Det motiverer oss til å fortsette å gi full gass, både i arbeidet med bærekraftrapportering og med å ta hensyn til bærekraft i vår drift og våre investeringer. Vi mener det er mulig å gjøre en forskjell ved å bidra til å vri investeringer i en retning som bidrar til å nå bærekraftmålene. Hensynet til bærekraft skal være en viktig del av hele vår virksomhet, noe våre medarbeidere bidrar til hver dag, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Dow Jones indeksen er en omfattende og anerkjent rangering av selskapers arbeid med bærekraft. Indeksen omfatter selskapene som er topp ti prosent i sin bransje. Storebrand er inne på listen, rangert som nummer fem i kategorien forsikring på verdensbasis, og klatrer seks poeng fra fjorårets rangering.

Påvirker gjennom investeringer

– Det er urovekkende at vi i 2022 ikke har kommet lenger i å nå klimamålene. Vi trenger bedre samspill mellom regulerende myndigheter, næringsliv og finans for å få raskere resultater, sier Grefstad.

Storebrand har mest påvirkningskraft gjennom investeringene på 1000 milliarder kroner. Målet er å kutte de samlede utslippene i investeringene med 32 prosent innen 2025. For å få til det er Storebrand som investor avhengig av at selskapene de eier andeler i omstiller seg. Derfor er dialog med selskapene om omstillingsplaner, nye muligheter og beste bransjepraksis et sentralt arbeid.

– I 2022 har vi gjennomført samtaler på toppledernivå med de 20 selskapene som bidrar mest til våre investeringers utslipp. Jobben fremover er helt klart å få opp tempoet for omstilling, sier Grefstad.

– Storebrand er vurdert enda høyere av Dow Jones i år blant annet fordi vi har vært mer transparente og utviklet nye rapporter, rapportert flere måltall og fått alle de relevante tallene verifisert av revisor. I tillegg scorer vi best i verden i vår bransje på et nytt spørsmål knyttet til konsernets avkarboniseringsstrategi, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør med ansvar for bærekraft.

Noen fakta om Dow Jones Sustainability Index:

  • Omfatter store, børsnoterte selskaper og ble opprettet i 1999 som en investeringsindeks.
  • 5100 selskaper er invitert til å rapportere på rundt 100 spørsmål.
  • Storebrand er eneste norske selskap på den globale indeksen i 2022. Storebrand er også med på indeksen for Europa sammen med Orkla, Norsk Hydro og Adevinta.
  • I Nordens finansindustri er det kun Storebrand og EQT AB som er på verdensindeksen for 2022.

Related links

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838

Relatert innhold