Gå videre til innhold
Storebrand vant årets SHE Index: – Likestilling er lønnsomt

Pressemelding -

Storebrand vant årets SHE Index: – Likestilling er lønnsomt

Storebrand klatrer helt til topps i årets SHE Index, likestillingsindeksen som måler og sammenligner kjønnsbalansen i selskaper.

– Vi er veldig stolte over at arbeidet vårt med å bygge mangfold og en inkluderende kultur i Storebrand har gitt synlige resultater. Vi er sikre på at likestilling og mangfold i organisasjonen og ledelsen er lønnsomt, i tillegg til at det bidrar til å bygge et bedre samfunn, sier Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand.

Selnes mottok prisen for å toppe årets SHE Index under SHE Conference onsdag 19. april i Oslo Spektrum.

– I Storebrand har vi et sterkt samfunnsengasjement og fokus på FNs bærekraftsmål, inkludert de sosiale samfunnsmålene, og har jobbet systematisk over tid for å bygge mer mangfold på alle ledernivåer, sier Tove Selnes.

Storebrand får 98 av 100 mulige poeng på SHE Index 2023, som blant annet måler kjønnsandelen blant ledere på flere nivå. Det er en fremgang på 16 poeng fra året før.

Ingen "quick fix"

– Reell endring krever et forpliktende og systematisk arbeid over tid. Det finnes ingen "quick fix". Hele ledelsen hos oss er engasjert i dette arbeidet. Vi ønsker å speile det samfunnet og markedet som Storebrand operere i, sier Tove Selnes.

Storebrand er i dag Norges største og Nordens fjerde største private kapitalforvalter og forvalter blant annet pensjonen til over to millioner nordmenn. Selskapets historie går helt tilbake til 1700-tallet.

– Vi tenker langsiktig og tør å gå opp nye veier, slik vi gjorde da vi startet med bærekraft i kapitalforvaltningen allerede for 28 år siden. FNs bærekraftsmål er viktige, ikke bare innen klima og natur, men også innen sosialt ansvar – å bekjempe ulikhet. Dessuten vet vi at det er lønnsomt med en ledelse som speiler både kundene og organisasjonen. Nøkkelen til suksess, også på dette området, er en bevisst innsats og et genuint engasjement fra flere over tid, sier Tove Selnes.

Slik jobber Storebrand med mangfold
Storebrand har i mange år jobbet med endring av både struktur og kultur på et bredt spekter av områder. Storebrands likestillingsarbeid dekker alle aspekter av ansettelsesforholdet, inkludert rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter og å sikre at medarbeidere opplever balanse mellom arbeid og privatliv.
– Det er et konkret mål å bygge en mer mangfoldig organisasjon med større kjønnsmangfold i ledende stillinger i alle deler av konsernet. Målet, uavhengig av ledernivå, er 50 prosent, sier Tove Selnes.

Likestilling i rekruttering
Like mange menn og kvinner nomineres til selskapets lederutviklingsprogrammer. Gjennom rekrutteringsprosessene jobbes det også aktivt for å oppnå kjønnsbalanse. Blant annet skal det være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet.

– Å jobbe systematisk med lederrekruttering handler også om å unngå det enkleste, som ville ha vært å velge den som er likest deg selv. Jeg er oppriktig stolt av arbeidet vi har gjort og vil fortsette å arbeide for å fremme mangfold og inkludering i Storebrand. Vår mangfoldige arbeidsstyrke gjør at vi bedre kan forstå og betjene kundene våre, og jeg mener det er avgjørende for vår langsiktige suksess, sier Tove Selnes.

Om SHE Index

SHE Index er startet av SHE Community. SHE står for Social Human Equity og er en frivillig rangering. Hensikten er å oppmuntre næringslivet til å jobbe aktivt med mangfold og likestilling ved å måle relevante data, inkludert selskapers ambisjoner og handlinger. Det er revisjons- og rådgivningsselskapet EY som bearbeider data til indeksen.

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Pressekontakt Pressesjef 95745105

Relatert innhold