Gå videre til innhold
ELLEN ANDERSEN: Forvalter av Storebrand Like Muligheter. Foto: Storebrand
ELLEN ANDERSEN: Forvalter av Storebrand Like Muligheter. Foto: Storebrand

Pressemelding -

Nytt fond investerer i sosiale bærekraftsmålene

Aksjefondet Storebrand Like Muligheter investerer i selskaper som bidrar til å jevne ut forskjeller i samfunnet. Milliarder av mennesker har fortsatt ikke tilgang til tjenester som internett og nettbank, og selskaper som leverer slike tjenester til flere vil være gode investeringsmuligheter.

Selskapene som fondet investerer i skal gi flere bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer blant annet selskaper som jobber med kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse.

Investerer i bærekraftsmålene

– Det er fortsatt milliarder av mennesker som ikke har tilgang på essensielle tjenester som de fleste av oss er avhengige av. Vi ser nå, og spesielt under pandemien, at stadig flere investorer etterspør investeringer i den sosiale delen av bærekraftsmålene. Derfor tror vi at selskaper som skal bidra til å løse noen av de viktigste problemene verden står overfor, kommer til å gjøre det sterkt fremover, sier Ellen Andersen.

Hun inngår i Storebrands forvalterteam som jobber med løsningsselskaper, og forvalter det nyoppstartede aksjefondet Storebrand Like Muligheter. Fondet som investerer i selskaper som skal bidra til å nå de sosiale bærekraftsmålene.

ESG er en annen betegnelse for bærekraft, og står for miljø (Environmental), sosiale forhold (Social) og forretningsetiske/god forretningsstyring (Governance). De siste årene har klima og miljø fått mye oppmerksomheten, men FNs bærekraftsmål fra 2015 har også en rekke sosiale mål som verdens land skal oppnå innen 2030.

Teknologi, finans og helse

Fondet investerer i selskaper innenfor tre temaer: digitale tjenester, helsetjenester og finansielle tjenester. Et fellestrekk er at de tilbyr produkter og tjenester som skal være mer tilgjengelig for flere og bidra til å øke livskvaliteten for folk.

– Globalt er det over fire milliarder mennesker som ikke har tilgang til internett, enten fordi de ikke har infrastrukturen på plass eller fordi de ikke har råd til eller nok digitale ferdigheter. Dette betyr potensielt betyr fire milliarder nye internettkunder. Derfor investerer fondet invester blant annet i telekomselskaper som bygger ut nettkapasiteten i fremvoksende økonomier, sier Andersen.

Fondet har en tilt mot selskaper i fremvoksende markeder, men investerer også i andre markeder.

– Utfordringene med de sosiale bærekraftsmålene er globale, og det er forskjeller også innad i modne markeder som selskapene vi investerer i prøver å gjøre noe med, sier Andersen.

Tredje temafond

Storebrand Like Muligheter er det tredje temafondet som investerer i selskaper som plukkes fra Storebrands base for løsningsselskaper. 

– Serien av aktive aksjefond har en tematisk investeringsstrategi knyttet til bærekraftig utvikling. Løsningstemaene fondene investerer i er basert på FNs bærekraftsmål: fornybar energi, fremtidens byer, like muligheter og sirkulær økonomi. For å finne frem til vinneraksjene, jobber forvalterteamet vårt med både kvantitative og kvalitative analyser. Vi liker selskaper som kan vokse inn i løsningene, og hvor selskapene er godt posisjonert for å ta del i den veksten vi ser må komme for å løse disse utfordringene, sier Philip Ripman, forvalter og leder for Solutions-teamet i Storebrand.

Storebrand Like Muligheter er spisst og tematisk, og kundene må derfor forvente større svingninger enn i brede globale aksjefond. Noen selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og har derfor høy risiko for kursendringer.

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 1000 milliarder kroner og er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no.

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656

Relatert innhold