Gå videre til innhold
Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, stiller nye klimakrav til selskapene i investeringsporteføljen.
Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, stiller nye klimakrav til selskapene i investeringsporteføljen.

Pressemelding -

Storebrand strammer inn klimakravene og ekskluderer oljegiganter

Storebrand vil bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet, og strammer inn kravene til alle investeringer i ny klimastrategi.

Strategien beskriver hvordan Storebrand, blant annet gjennom aktivt eierskap, skal bidra til at selskaper verden over reduserer utslipp og tilpasser seg klimaendringene.

En av konsekvensene er også at to av verdens største energiselskaper, Exxon Mobil og Chevron, i tillegg til Basf, Rio Tinto og Southern Company, ekskluderes fra alle Storebrands fond på bakgrunn av lobbyvirksomhet mot Parisavtalen.

– Vi har som mål å være en ledende leverandør av bærekraftige investeringsløsninger. Med denne strategien styrker vi alle verktøyene vi som investor har til rådighet – med en innstramming av kriteriene for eksklusjoner, større investeringer i løsninger og en mer aktiv rolle overfor selskaper som kan bidra til endring. Klimarisiko er en av de største utfordringene verden og investorer står overfor. Derfor må investorer flytte store mengder kapital til selskaper som leverer løsninger på klimakrisen – og vekk fra selskaper som ikke tar klimarisiko på alvor, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Har stor påvirkningskraft

Den nye klimastrategien innebærer en styrket satsing på aktivt eierskap, ikke bare overfor produsentene av fossil energi, men også overfor storforbrukere av energi, som industriselskaper med store utslipp.

Storebrand skal ha netto null i klimagassutslipp fra sine investeringsporteføljer senest innen 2050.

– Som en av Nordens største kapitalforvaltere er vi bekymret for klimaendringenes effekt på økosystemer, samfunn og økonomier, og dermed våre egne porteføljeselskaper. Heldigvis har vi også betydelig påvirkningskraft, og kan bidra til å akselerere avkarboniseringen i den globale økonomien. Storebrand har i 25 år jobbet med bærekraftige investeringer, og med vår nye klimastrategi trapper vi opp arbeidet og tar det to skritt videre. Disse grepene er nødvendige for å sikre kundenes investeringer for fremtiden, sier Saugestad.

27 eksklusjoner

Noen av de direkte konsekvenser av Storebrands nye klimastrategi er at 27 selskaper ekskluderes, fem selskaper som følge av lobby-virksomhet og ytterligere 22 på grunn av investeringer i virksomhet relatert til kull og oljesand.

Per i dag er rundt en tredel av alle Storebrands investeringer fossilfrie, og Storebrands svenske virksomhet, SPP, tilbyr kun fossilfrie fond.

Dette er noen av tiltakene i strategien:

  • Sikre at alle investeringsbeslutninger er i tråd med vitenskapelig konsensus og forpliktelsene i Parisavtalen. Analyser fra FNs klimapanel (IPCC) skal brukes som vitenskapelig grunnlag for investeringsbeslutningene.
  • Ekskludere selskaper som aktivt driver lobbyvirksomhet mot Parisavtalen og klimareguleringer.
  • Ekskludere selskaper med inntekter på over 5 prosent fra kull og oljesand.
  • Styrke aktivt eierskap og dialogen med olje- og gasselskaper og industri med store utslipp, for å stimulere til ambisiøs klimapraksis og raskere overgang til fornybar energi.
  • Styrke aktivt eierskap og dialogen med selskaper involvert i avskoging – direkte eller gjennom sin leverandørkjede.
  • Investere mer i løsningselskaper, altså selskaper som kan bidra til løsninger på klimakrisen.
  • Videreutvikle klimarisikoanalyser av porteføljene og rapportere på disse analysene årlig. 
  • Åpen og hyppig rapportering på utvikling. 
  • Fortsatt tilby kundene en bred portefølje av bærekraftige og fossilfrie fond.

Les hele klimastrategien her

Selskaper ekskludert som følge av ny klimastrategi

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 880 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Vi jobber målrettet for å nå vårt formål: En fremtid å glede seg til. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838

Relatert innhold