Gå videre til innhold
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Pressemelding -

Storebrand ber om konkret plan mot avskoging fra stor soyaprodusent

Nylig vedtok soyaselskapet Bunges aksjonærer å støtte en resolusjon fremmet av Storebrand Asset Management og Green Century Capital. Resolusjonen forplikter selskapet til å legge frem en plan for hvordan selskapet skal hindre avskoging i  leverandørkjeden.

Resolusjonen fikk 98,8 prosent av stemmene som ble avgitt på selskapets generalforsamling. Bunge er en av verdens største soyaprodusenter.

I et innlegg på Bunges generalforsamling understreket Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, at Bunges nåværende retningslinjer ikke bidrar til å oppnå selskapets forpliktelser, og at selskapets avskogingsrisiko i Brasil er 51 prosent høyere enn hos konkurrenter. Han understreket at det umiddelbart må iverksettes nødvendige grep for å sørge for at Bunges vedtatte policy om nullavskoging nås.

– Fortsatt eksponering mot slik avskogingsrisiko utsetter Bunge for vesentlig finansiell risiko, inkludert volatilitet i forsyningskjeden, begrenset tilgang til kapital, mindre markedstilgang og restriksjoner knyttet til regelverk og reguleringer. Avskoging alene står for om lag 15 prosent av de globale utslippene, og om lag 70 prosent av avskogingen er knyttet til landbruksproduksjon. Avskoging bidrar også til å forverre den pågående naturmangfoldskrisen. Landbruksproduksjon trenger imidlertid ikke å føre til ytterligere avskoging. Det er allerede nok tilgjengelig landbruksareal for å kunne utvide landbruksproduksjonen, sier Saugestad.

Forslaget forplikter nå Bunge til å legge frem en rapport som utdyper hvordan selskapet øker omfanget, tempoet og nøyaktigheten i arbeidet med å sørge for at Bunges soyaproduksjon ikke bidrar til ytterligere ødeleggelse av natur. Selskapet forplikter seg nå til følgende:

  • Stoppe konverteringen av all naturlig vegetasjon i soyaforsyningskjeder
  • Vedta retningslinjer for utelukkelse av leverandører som ikke etterkommer selskapets krav om null-avskoging
  • Sette en sluttdato for konvertering av skog og annen opprinnelig vegetasjon
  • Delta i bransjeavtaler for å begrense konvertering av naturlig vegetasjon

Saugestad understreket for Bunges styre og interessenter at Storebrand vil fortsette å samarbeide med selskapet for å styrke arbeidet mot avskoging, noe som er avgjørende for å begrense klimaendringene til 1,5°C graders målet fastsatt i Parisavtalen.

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder og har sitt hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 980 milliarder kroner og er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838

Relatert innhold