Gå videre til innhold
Nybygg i Vika: Slik ser det planlagte nybygget i Ruseløkkveien 26 ut, sett fra sjøsiden. I dag ligger House of Oslo her. Planlagt byggestart er om ett års tid, med ferdigstillelse i 2021. Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects.
Nybygg i Vika: Slik ser det planlagte nybygget i Ruseløkkveien 26 ut, sett fra sjøsiden. I dag ligger House of Oslo her. Planlagt byggestart er om ett års tid, med ferdigstillelse i 2021. Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects.

Pressemelding -

​Nytt, grønt næringsbygg i Vika

Storebrand, som eier Ruseløkkveien 26, bedre kjent som “House of Oslo”, har nå fått tillatelse av byrådet til å rive og bygge nytt. Her skal det utvikles et nytt kontor- og forretningsbygg med høy miljøstandard og grønne tak.

– Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i CBD-området i Oslo siden Barcode i Bjørvika. I tillegg til at nybygget vil bli noe større enn dagens, med en mer effektiv arealutnyttelse, er vi også veldig opptatt av at det skal bli et grønt bygg med helhetlig miljøfokus, sier Truls Nergaard, leder i Storebrand Eiendom.

– Det er gledelig å se hvordan Storebrand her går foran i å skape nye møterom og økt byliv for byens befolkning. Med et slikt prosjekt, som tilfører så mye til byen, er vi også villige til å tillate noe mer høyder, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen.

Ruseløkkveien 26 består i dag av 26.000 kvadratmeter kontorarealer og 16.000 kvadratmeter handelsarealer samt betydelige parkeringsarealer.

Byrådet avga i går en reguleringssak for eiendommen. Storebrand får nå anledning til å rive eksisterende bygningsmasse og erstatte den med et nytt og større kontor- og forretningsbygg, med et mindre handelsområde enn i dag. Bygget åpnes opp, med to diagonale passasjer og et offentlig tilgjengelig torg i midten. Nybygget vil bestå av drøye 40.000 kvadratmeter kontorarealer og ca 14.000 kvadratmeter handelsarealer, pluss garasjeanlegg.

– Det er hyggelig at byråd for byutvikling står ved uttalte ambisjoner og muliggjør en bærekraftig byreparasjon i Oslo. Nettopp det å bygge høyere og tettere må til for å møte befolkningsvekst og arealpress i hovedstaden. Vårt fokus på gode byrom og arkitektur, samt grønne og sunne bygg, tillater høyere og tettere utvikling, sier Nergaard.

Ruseløkkveien 26 skal bli et fremtidsrettet miljøbygg med høy kvalitet. Det planlegges med moderne konstruksjoner, grønne tak, store vindusflater, solceller og energibrønner i fjellgrunnen. Gateparkering på vestsiden av kjørebanen i Ruseløkkveien fjernes til fordel for å utvide Ruseløkka skoles utearealer med 2,5 meter i bredden. Samtidig legges det her til rette for flere arbeidsplasser i nærheten av Nationaltheateret – et av Oslos største kollektivknutepunkt.

Prosjektet vil åpne kvartalet for fotgjengere, samtidig som det legges til rette for byliv, handel og bevertning på gateplan. Sammen med at ny bygningsmasse utføres med høy arkitektonisk kvalitet tilføres byområdet en verdifull revitalisering, sammen med de andre prosjektene som er under planlegging og utføring i området.

– Nybygget vil kun ha halvparten av energibruken i forhold til dagens bygg. Et nybygg vil også gi bedre økonomi på lang sikt for Storebrands pensjonskunder, som eier bygget, sier Nergaard. Han forteller at hvis alt går etter planen så kan arbeidene starte om ett års tid, og det nye bygget stå ferdig i 2021.

Det presiseres at saken skal behandles i byrådet 30. november, og skriftlig vedtak vil komme først på dette tidspunktet. Saken skal også styrebehandles i Storebrand Livsforsikring. Endelig beslutning om nybygg eller rehabilitering vil foreligge først ved dette styrevedtaket.

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02

Relatert innhold