Gå videre til innhold
Storebrand fornyer Vika

Pressemelding -

Storebrand fornyer Vika

Arbeidet med rehabilitering av gateløpet og butikker i Vika Terrassen i Oslo er allerede godt i gang. Nå planlegger Storebrand et helt nytt bygg i Ruseløkkveien 26, hvor House of Oslo i dag ligger. 

Byggegjerder og gravemaskiner har preget Ruseløkkveien og Vika Terrassen de siste månedene. Når støvet har lagt seg og gjerdene er borte i august 2016, har Oslo fått et nytt og attraktivt bilfritt byrom, med et bredt utvalg av butikker og serveringssteder. Dette er det første synlige prosjektet i Storebrands planer om å fornye Vika.

– Vi er nå godt i gang med en svært viktig prosess rundt våre eiendommer i Vika. Både private og offentlige eiere tar et kjempeløft for å skape et førsteklasses forretnings- og handelsområde, der totalrenoveringen av Aker Brygge og utbyggingen på Vestbanetomten er eksempler på denne fornyelsen, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom.

Største nybyggprosjekt i CBD-området siden Barcode i Bjørvika

– Det kanskje viktigste prosjektet på vår hånd er Ruseløkkveien 26, som huser House of Oslo – som ligger svært sentralt og opptar et stort areal. Og ærlig talt, denne bygningsmassen er ikke pen, sier Berggren.

Han forteller videre at Storebrand er dialog med Plan- og bygningsetaten, der partene ser på muligheten for et virkelig krafttak. Eksisterende bygg ønsker vi å erstatte med gode kontorbygg, handel og publikumsvennlige arealer og uterom.

– Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i CBD-området i Oslo siden Barcode i Bjørvika. Når man gjør et slikt krafttak – det riktige er vel å kalle det byreparasjon – må arkitekturen være en sentral driver. Vi har hatt en god og effektiv dialog med Oslo kommune. Jeg tror både planmyndighetene og vi ser dette som en enestående mulighet til å gjøre en bymessig forbedring. Dialogen bygger på gjensidig forståelse for både kommersielle realiteter og byplanmessige ønsker, fortsetter Berggren.

Ruseløkkveien 26 består i dag av 26.000 kvadratmeter kontorarealer og 16.000 kvadratmeter handelsarealer samt betydelige parkeringsarealer. Storebrand planlegger et større bygg enn dagens, med en mer effektiv arealutnyttelse.

Fra "ansiktsløftning" i 2006 til nybygg 

House of Oslo ble pusset opp i 2006. Man gjennomførte da en "ansiktsløftning" av det som tidligere ble kalt Vika torget. Byggets fasade ble endret og eiendommen fikk inn en helt ny miks av butikker innenfor interiørsegmentet. Siden 2006 har House of Oslo og dets leietakere hatt en jevn og stabil utvikling. I 2014 ligger man an til en samlet omsetningsvekst på ca 3,7 prosent.

Imidlertid er bygningsmassen i dårlig teknisk stand, og det er behov for en omfattende rehabilitering. Videre er bygget slik det står i dag preget av svak arealutnyttelse. Storebrand har parallelt vurdert en totalrehabilitering av bygget, men har kommet frem til at et nybygg vil gi bedre økonomi på lang sikt for Storebrands pensjonskunder, som eier bygget. Et nybygg vil også kunne gi byen et mer estetisk og miljøvennlig bygg, samt at det skapes bedre byrom.

Arkitektkonkurranse

Våren 2014 ble det gjennomført en parallellkonkurranse der seks inviterte arkitektfirmaer fra Norge, Sverige og Danmark deltok.

Det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassens Architects forslag vant. Vinnerprosjektet består av en sammenhengende bygningsstruktur, der de øverste etasjene er delt opp i mindre bygningsdeler. På gateplan åpner bygningen seg opp og skaper passasjer og snarveier gjennom komplekset. Sentralt i kvartalsstrukturen anlegges en åpen plass, et bylandskap, som blir en grønn oase.

– Vi har tegnet et prosjekt som skaper en synergi mellom bygningens daglige brukere, de besøkende til butikker og serveringssteder, og de mennesker som passerer gjennom kvartalet, forklarer prosjektansvarlig seniorpartner, Kristian Lars Ahlmark, fra Schmidt Hammer Lassen Architects. Han legger til:

– Bygningens forskjellige funksjoner og stedets komplekse topografi har i vårt forslag blitt selve prosjektets nav. Brede sittetrapper, skrånede flater, åpenhet mellom etasjer, gjennomskjæringer, bylandskap og atrier vil skape nye sammenhenger mellom bygning og byliv, og vil tilføre en helt ny dynamikk til en historisk del av Oslo.

Planlagt byggestart er første kvartal 2017 med ferdigstillelse rundt årsskiftet 2019/2020. Nybygget vil bli miljøklassifisert som BREEAM Excellent, som er viktig for Storebrand, som er en bærekraftig kapitalforvalter.

Bildetekster:

Bilde 1: Nybygg i Vika: Slik ser det planlagte nybygget i Ruseløkkveien 26 ut, sett fra sjøsiden. I dag ligger House of Oslo her.Planlagt byggestart er første kvartal 2017 med ferdigstillelse rundt årsskiftet 2019/2020. (Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects. Storebrand presiserer at bildet er en illustrasjon og at prosjektet er under bearbeiding.)

Bilde 2: Utbyggere med store planer: Fra venstre: Kristian Lars Ahlmark, prosjektansvarlig i Schmidt Hammer Lassens Architects, Tore Ulvin, prosjektsjef i Storebrand Eiendom og Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom. (Foto: Storebrand)

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226

Relatert innhold