Gå videre til innhold
Tydelig kurs med ny leder for Storebrands kapitalforvaltningsvirksomhet

Pressemelding -

Tydelig kurs med ny leder for Storebrands kapitalforvaltningsvirksomhet

Etter åtte måneder i rollen som administrerende direktør for Storebrand Asset Management, har Staffan Hansén staket ut en tydelig kurs: – Vi fokuserer på enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er bærekraftige, sier han.

Storebrand Asset Management forvalter rundt 500 milliarder kroner i Norge og Sverige, på vegne av interne og eksterne kunder. Med bakgrunn fra finsk og svensk fondsbransje, har Staffan Hansén klare tanker rundt hvilke fond kundene prefererer. Han mener at mange fondsselskaper må ta ansvar og rydde opp i fondstilbudet og kun tilby aktive fond av høy kvalitet, tydelige faktorfond, samt billige indeksfond. 

– Ingen kan være best på alt. Men alle bør strebe etter å gi sine kunder et best mulig fondstilbud. I Storebrand Asset Management jobber vi nå aktivt med å tilpasse vårt fondstilbud slik at det lever opp til vårt ønske om kun å tilby enkle og tydelig fond, som gir verdi for pengene og som er bærekraftige. Når kundene kommer til oss skal de vite at våre fond er nøye utvalgt, og at vi har fond som passer for de aller fleste, sier Staffan Hansén.

Klart og tydelig fondstilbud
Hansén ser på indeksfond som viktige byggeklosser i et fondstilbud, samtidig som en kvalifisert familie av aktivt forvaltede fond og faktorfond har en minst like viktig plass. 

– Vi vil ha et klart og tydelig fondstilbud som gir kundene muligheter til å komponere egne porteføljer av rimelig prisede indeksfond, samt velge aktive fond og faktorfond som man kan ha høye forventninger til. Hvis du sparer til pensjon, kan du også la oss gjøre hele jobben med å sette sammen en portefølje av nøye utvalgte interne og eksterne fond for deg. Da tar du ett valg, så gjør vi resten av jobben, sier Hansén.

– I tråd med våre ambisjoner vil vårt fondstilbud tydeliggjøres og bli enda mer kundevennlig i løpet av 2014, sier Hansén.

Bærekraftige investeringer
Hansén mener også at Storebrands kompetanse innenfor bærekraftige investeringer vil være avgjørende for å kunne skape høy risikojustert avkastning over tid. Bærekraftsaspektet påvirker selskapenes langsiktige forretningsmuligheter, ikke bare i forhold til miljø, men også selskapenes posisjonering i forhold til globale trender som demografisk utvikling og knapphet på ressurser. I Storebrand Asset Management jobber åtte bærekraftsanalytikere på heltid med analyser av hvor godt bransjer og enkeltselskaper er rustet til å møte fremtidens utfordringer.

– En kraftig økning i privat konsum i fremvoksende økonomier, kombinert med akselererende befolkningsvekst, innebærer så vel stor belastninger på naturressurser og miljø, som fantastiske muligheter for klimasmarte selskaper. Vi er overbevist om at det er de bærekraftige selskapene som vil lede an utviklingen fremover. Alle våre fond er underlagt en minstestandard for bærekraftige investeringer, samtidig har vi etablert aksjefondet Storebrand Trippel Smart, som kun investerer i de mest bærekraftige selskapene, avslutter Hansén.

Staffan Hansén er administrerende direktør i Storebrand Asset Management, som er det nye navnet på de to sammenslåtte selskapene Storebrand Kapitalforvaltning AS og Storebrand Fondene AS. Staffan inngår også i Storebrands konsernledelse, med ansvar for kapitalforvaltningsvirksomheten i Norge og Sverige, samt konsernets bankvirksomhet.

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Som kunde i Storebrand kan du være helt trygg på at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og miljøskade og produksjon av kontroversielle våpen. 

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02

Relatert innhold