Gå videre til innhold
Henrik Bastman er fondsforvalter for Storebrand Nordic Real Estate Fund og svært fornøyd med oppstarten.
Henrik Bastman er fondsforvalter for Storebrand Nordic Real Estate Fund og svært fornøyd med oppstarten.

Pressemelding -

Storebrands nordiske eiendomsfond gjør sitt første oppkjøp

Kjøpet av et høykvalitets logistikkbygg i Sverige er Storebrand Nordic Real Estate Fund (SNRE) første oppkjøp. Dette er første steg i Storebrands strategi om vekst i eiendomssektoren i hele Norden.

– Investeringen markerer en strålende begynnelse og passer som hånd i hanske i SNREs core plus-strategi. Dette signaliserer oppstarten av vårt nordiske investeringsprogram, og vi er godt posisjonert til å øke investeringstakten etter hvert som markedet utvikler seg, sier Henrik Bastman, fondsforvalter for Storebrand Nordic Real Estate Fund.

SNRE er bygget rundt en core plus-strategi som omfatter Sverige, Norge, Danmark og Finland. Strategien har en flersektoriell tilnærming og fokuserer for øyeblikket på logistikk og bolig. SNRE vurderer også muligheter innen kontorsektoren i hovedstadsområdene. Investeringene styres av faktorer som løpende avkastning, utsikter for vekst i leieinntekter, langsiktige trender og bærekraftshensyn. Den nordiske core plus-strategien bygger på Storebrands lange og ledende erfaring med nasjonalt fokuserte eiendomsinvesteringer i Norge, Sverige og Danmark.

– Den nylig anskaffede eiendommen illustrerer Storebrands forpliktelse til å investere i eiendom som tilbyr langsiktig bærekraftig verdi. Med strategisk god beliggenhet i det nordiske regionale transportsystemet, oppfyller anlegget SNREs strenge investerings- og bærekraftskriterier.

– Vi forplikter oss til å forbedre eiendommens ESG-profil, da vi tror dette bidrar til forbedret risikojustert avkastning over tid. Eiendommen er miljøsertifisert, har energikarakter B, og får solcellepaneler installert på taket i disse dager, konkluderer Bastman.

Transaksjonen blir etter planen avsluttet i mars 2024, med Roschier, Svalner og WSP som rådgivere for Storebrand.

Eiendomsdetaljer: Eiendommen, Väghyveln 5, ligger i logistikk-området Pilängen i Ørebro og ble ferdigstilt i 2023 av den ledende logistikkutvikleren Logistic Contractor. Bygget har et utleieareal på 9 600 kvadratmeter og en 12-årig leieavtale til VWR International. Detaljer det er verdt å legge merke til ved eiendommen er uvanlig sterk bæreevne i gulvet, god takhøyde, et Autostore automatiseringssystem og en ubrukt byggetillatelse.

Storebrand Real Estate forvalter en eiendomsportefølje på 8 milliarder euro, bestående av 250 bygninger og mer enn 2 millioner kvadratmeter utleieareal. Eiendomsteamet består av over 70 personer spredt over hele Norden.

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656