Gå videre til innhold
Storebrands konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad, Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen og Cuberas partner Jørgen Kjærnes. Partene møttes nylig i forkant av transaksjonen.
Storebrands konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad, Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen og Cuberas partner Jørgen Kjærnes. Partene møttes nylig i forkant av transaksjonen.

Pressemelding -

Storebrand styrker sin posisjon innenfor private equity gjennom kjøp av Cubera


Storebrand Asset Management har inngått en avtale om kjøp av Cubera Private Equity [Cubera]. Cubera er en nordisk aktør som tilbyr investorer eksponering mot nordisk private equity gjennom annenhåndsmarkedet. 

Lysaker 11. februar 2019

Cubera er ledende i Norden innenfor sitt segment og har om lag 9 milliarder kroner under forvaltning, hovedsakelig for internasjonale investorer.

-Transaksjonen styrker vårt tilbud til institusjonelle kunder i kapitalforvaltning. Storebrand er i dag eneste leverandør i Norge som inkluderer private equity i innskuddspensjonen til kundene, sier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Storebrand Asset Management er Norges største private kapitalforvalter med mer enn 700 milliarder kroner til forvaltning. Storebrand har over 20 års erfaring med private equity og mer enn 19 milliarder kroner investert globalt for nordiske kunder.

-Vi bygger en sterk nordisk aktør innenfor private equity med et av Nordens største investeringsteam. Dette komplementerer vårt private equity tilbud, og gjør oss til en naturlig partner for internasjonale kunder som vil investere i Norden, sier konserndirektør kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen ser frem til sammenslåingen.

-Cubera og Storebrand International Private Equity passer perfekt sammen. Vi har begge lang erfaring og dyp kunnskap om private equity, men opererer i ulike markeder og mot ulike investorer. Denne sammenslåingen vil gi oss økt tyngde og slagkraft både i Norden og internasjonalt. Vi er stolte over det Cubera har oppnådd så langt, og ser frem til å ta fatt på de muligheter dette gir, sier Burøy-Olsen.

Oppkjøpet er i tråd med strategien Storebrand kommuniserte på kapitalmarkedsdagen - å se etter muligheter til oppkjøp som kan komplementere vår virksomhet og skape vekst.

-Vi vil drive Cubera videre som et eget selskap, som del av Storebrands multiboutique-plattform. Kundene etterspør bredere og mer diversifiserte forvaltningsporteføljer, og vi posisjonerer oss sterkere inn mot alternative investeringer, sier Saugestad.

Transaksjonen vil ha begrenset påvirkning på regulatoriske nøkkeltall og oppkjøpet påvirker ikke Storebrand-konsernets utbyttekapasitet inneværende regnskapsår. Fremover vil inntjeningen fra selskapet støtte kontantstrømsgenereringen for konsernet. 

Cuberas justerte resultat før skatt for 2018 er estimert til å være i størrelsesorden 50 millioner kroner. Kjøpsprisen er 300 millioner kroner ved gjennomføring av transaksjonen. Kjøpesummen kan øke knyttet til kapitalinnhenting til nye fond forvaltet av Cubera. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av nødvendige regulatoriske godkjennelser og oppfyllelse av visse andre markedsmessige betingelser.

Kontaktpersoner

CFO, Lars Aa. Løddesøl: lars.loddesol@storebrand.no

eller (+47) 934 80 151

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no

eller (+47) 990 13 349

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226