Gå videre til innhold
Konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad, påpeker at innkjøpsstrategien er et konkret bidrag til det grønne skiftet i norsk næringsliv, og håper den vil inspirere andre.
Konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad, påpeker at innkjøpsstrategien er et konkret bidrag til det grønne skiftet i norsk næringsliv, og håper den vil inspirere andre.

Pressemelding -

Storebrand satser på klimanøytrale innkjøp

Alle som leverer varer og tjenester til Storebrand skal rapportere på egne utslipp og målet er at alle skal være klimanøytrale innen fem år. Årlige innkjøp for 2,6 milliarder omfattes av satsingen.

Storebrand ønsker å bidra til lavere utslipp i alle deler av virksomheten, også for sine innkjøp på til sammen 2,6 milliarder kroner hvert år. Målet om klimanøytralitet innen 2025 betyr at samarbeidet med leverandørene begynner umiddelbart.

– Vi oppfordrer nå alle leverandører til å få oversikt over egne utslipp og legge en konkret plan for å redusere dem. Vi ber om dokumentasjon på strategi, klimautslipp og mangfold, og spør hvordan leverandørene bruker etablerte merkeordninger og systemer, som for eksempel Miljøfyrtårnsertifisering, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og skal gjennom investeringene bidra til at selskaper vi eier eller samarbeider med, endrer seg i en positiv retning. Målet er ikke å kaste ut selskapene, men å få flest mulig til å omstille seg for å bidra til et lavutslippssamfunn. Det samme gjelder for leverandørene.

– Med de nye kravene til innkjøp forsterker vi vår innsats for å ta klimagrep i egen virksomhet. Vi skal jobbe sammen med leverandørene for å bidra til forbedringer i verdikjedene deres, sier Grefstad.

Storebrand skal gjennom kartlegging, oppfølging og tydelige klimamål for våre leverandører, jobbe aktivt for å sikre kutt i utslippene. Det finnes ikke mange lignende strategier for oppfølging av leverandørers status på bærekraft. Storebrand håper arbeidet som er gjort kan inspirere andre.

Storebrand har definert fire steg våre leverandører bør følge:

  • Måle utslippene av klimagasser fra virksomheten
  • Sette konkrete mål for å redusere klimagassutslipp
  • Redusere utslippene så mye som mulig gjennom egne handlinger
  • Kompensere for utslippene som ikke kan unngås på kort sikt

Blant Storebrands største innkjøp er skadeforsikringsoppgjør for bil og eiendom. Polygon Norge er Storebrands partner innen skadeforsikring på eiendom, og del av et globalt konsern.

– Utfordringen om å bli klimanøytral er helt i tråd med våre strategiske planer både nasjonalt og på konsernnivå. Storebrands utfordring bidrar til at vi må etablere konkrete og klare planer. Det hjelper oss i å få fart på lansering av ambisiøse målsetninger og tiltak, sier Kai Andersen, administrerende direktør i Polygon Norge.

Polygon jobber nå med endringer i alle deler av virksomheten, alt fra valg av materialer, til omlegging til el-bilpark når det er tilgjengelig i markedet, og involvering av underleverandører og samarbeidspartnere.

– Vi kartlegger i disse dager vårt totale klimafotavtrykk i Norge. Dette vil danne et grunnlag for de tiltakene som må lanseres over de neste årene, sier Andersen.

Les mer om Storebrands klimanøytrale innkjøp her

Related links

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 921 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. 

Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no.

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656

Relatert innhold