Gå videre til innhold
Konsernsjef Odd Arild Grefstad får igjen for 25 års bærekraftsarbeid når Dow Jones Index rangerer børsnoterte selskaper etter kvaliteten på ESG-rapporteringen.
Konsernsjef Odd Arild Grefstad får igjen for 25 års bærekraftsarbeid når Dow Jones Index rangerer børsnoterte selskaper etter kvaliteten på ESG-rapporteringen.

Pressemelding -

Storebrand opprettholder posisjonen som ett av verdens mest bærekraftige selskaper

For andre år på rad er Storebrand blant verdens 10 prosent mest bærekraftige børsnoterte selskaper, fastslår Dow Jones Sustainability Index.

– Vi er svært stolte over å bli rangert som ett av verdens mest bærekraftige selskaper, og dermed bli inkludert i bærekraftsindeksen i Dow Jones. Det er et resultat av langsiktig, systematisk og grundig arbeid med bærekraft på tvers av hele konsernet. Finansbransjens rolle i overgangen til ett bærekraftig samfunn blir stadig mer tydelig, både med hensyn til nye reguleringer og våre dialoger med kunder og andre interessenter, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

– Våre kunder skal være trygge på at vi forvalter deres penger på en bærekraftig måte til det beste for kunder og samfunn i dag, men også for fremtidige generasjoner. Derfor er det spesielt gledelig at vi beholder plassen som ett av verdens mest bærekraftige selskaper i vår bransje, og med dette får bekreftet at vi går i riktig retning, sier Grefstad.

Indeksen fra Dow Jones er den mest omfattende og anerkjente rangering av selskapers prestasjoner innenfor bærekraft, ofte kalt ESG. Ikke minst er den en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

–Jeg er stolt av alle mine kollegaer som hver eneste dag bidrar til å integrere bærekraft i alle deler av vår virksomhet, og som hele tiden utforsker muligheter for forbedringer, sier Grefstad.

I tråd med det økende fokuset på bærekraft i samfunnet generelt, og i finansbransjen spesielt, er det stadig flere selskaper som integrerer bærekraft i sine strategier. At det aldri har vært flere selskaper med i rapporteringen som leder opp til denne indeksen er et tydelig bevis for dette. Storebrand har de siste årene jobbet med å øke transparensen rundt arbeidet med bærekraft. Åpenheten bidrar til utvikling av metoder og rammeverk gjennom internasjonale samarbeid, og stimulerer til en helt nødvendig kollektiv fremgang i bransjen. Skal samfunnet omstille seg, og nå globale bærekraftsmål må alle bidra.

–Vi har et klart mål å inspirere andre selskaper til å forbedre innsatsen på bærekraft, og bidra til koordinerte fremskritt i bransjen. Derfor bidrar vi aktivt i internasjonale samarbeid. Vi jobber systematisk med risikoer og muligheter knyttet til bærekraft, og hvordan dette påvirker oss som investor og i egen drift. I det siste har vårt arbeid med å hindre avskoging og bevare natur fått stor oppmerksomhet, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør med ansvar for bærekraft.

- Det gir stor motivasjon å se at stadig flere selskaper i finansbransjen blir opptatt av bærekraft, og implementerer dette i sine strategier. Samtidig er det et enormt regulatorisk trykk fra EU som potensielt vil bidra til store positive endringer i bransjen i årene som kommer, fortsetter hun.

Manjit Jus, ansvarlig for ESG Research and Data i S&P Global sier i en kommentar:

–Vi gratulerer Storebrand med plasseringen på DJSI World. Utmerkelsen reflekterer at selskapet er en bærekraftsleder i sin bransje. At det i år er rekordmange selskaper som deltar er et bevis for det økende engasjementet for transparens og rapportering.

Storebrand integrerer bærekraft i all forretningsvirksomhet - både investeringer, produkter og egen drift. Det å være en av Nordens største private kapitalforvalter gir et ansvar for å forflytte midlene som forvaltes i en mer bærekraftig retning. Strategien er å lede an innen bærekraftig verdiskaping. Konsernet er forpliktet til å tilpasse sine investeringsporteføljer til netto nullutslipp innen 2050, og har satt konkrete klimamål for investeringene allerede fra 2025. Konsernet har som mål å redusere direkte klimautslipp fra sine investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom med 32 prosent innen 2025, samt øke investeringer i løsningsselskaper med 15 prosent i samme periode.

Storebrand stiller krav både til egen virksomhet, og til leverandører. Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og er revidert av en uavhengig part.

Noen fakta om Dow Jones Sustainability Index:

  • Omfatter store, børsnoterte selskaper og ble opprettet allerede i 1999 som en investeringsindeks
  • 5100 selskaper er invitert til å rapportere på rundt 100 spørsmål.
  • Storebrand er eneste norske finansinstitusjon på den globale indeksen. Tre andre norske selskaper uansett bransje er med på den prestigefylte listen: Hydro, Orkla og Adevinta. 

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 1000 milliarder kroner og er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no 

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838