Gå videre til innhold
Jan Erik Saugestad, konserndirektør i Storebrand kapitalforvaltning (t.v.) og Kasper Hansen, managing partner i AIP.
Jan Erik Saugestad, konserndirektør i Storebrand kapitalforvaltning (t.v.) og Kasper Hansen, managing partner i AIP.

Pressemelding -

Storebrand øker eierskapet i infrastrukturforvalteren AIP Management

Storebrand har inngått en avtale om å kjøpe ytterligere 50 prosent av aksjene i den danske infrastrukturfondforvalteren AIP Management, og oppnår dermed en eierandel på 60 prosent. AIP ble grunnlagt av pensjonsfondet PKA og har hovedkontor i København med samlet kommitert kapital fra investorer på om lag 90 milliarder kroner.

I forbindelse med kapitaltilførsel til AIP-plattformen i 2020, ble Storebrand Asset Management 10 prosent eier av AIP. Dette gjorde Storebrand til den første internasjonale partneren og investoren i den danske infrastrukturfondforvalteren.

Det økte eierskapet gir Storebrand kontroll over en veletablert infrastrukturaktør som komplementerer Storebrands plattform for alternative investeringer, inkludert eiendom, private equity og private debt. Samtidig vil AIP dra nytte av Storebrands sterke markedsposisjon, skala og investorrelasjoner.

AIP vil fortsatt bli forvaltet av sine nåværende partnere og operere under AIP-merkevaren som en del av Storebrand Asset Managements multi-boutique. Eierne, som fortsatt inkluderer de danske pensjonsfondene PKA og PenSam, samt partnerne i AIP, vil bygge videre på det sterke partnerskapet for å utvikle og styrke AIP-plattformen.

- Med AIP utvider vi vårt investeringstilbud innen infrastruktur og styrker Storebrand Asset Managements posisjon som investeringspartner og leder innen bærekraftige investeringer. Våre kunder viser stor interesse for slike langsiktige investeringer med stabil avkastning og positiv påvirkning, som infrastruktur gir. AIP har en solid historikk, og bærekraftig investeringer er kjernen i AIPs investeringsstrategi. Partnerskapet med de andre danske pensjonsfondene har fungert godt, og sammen tar vi nå AIP til neste nivå,” sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør Storebrand kapitalforvaltning.

Storebrand forvalter for tiden et infrastrukturfond, Storebrand Infrastructure Fund, med kommitert kapital på om lag EUR 1 milliard. Dette fondet, samt det nylig etablerte etterfølgerfondet, vil fortsette å investere i tråd med etablerte mandater.

AIP er allerede en sentral strategisk partner for Storebrands infrastrukturfond. AIP, som har 8 milliarder euro (om lag 90 milliarder kroner) i kommitert kapital, tilfører investeringskapabiliteter og et komplementært nettverk for investeringsmuligheter for å akselerere posisjonen i Danmark, Norden og internasjonalt.

- Jeg er stolt av det vi har oppnådd til dags dato, og imponert over PKAs visjon om å gå inn markedet for fornybar energi for mer enn ti år siden. Partnerskapet med Storebrand har vært positivt og transparent, og forankret i felles verdier. Med Storebrand som majoritetseier har vi en solid partner som kan bidra til å realisere vårt potensial og akselerere overgangen til en netto null-økonomi ved å gjøre det mulig for enda flere investorer å investere i energiomstillingen, sier Kasper Hansen, managing partner i AIP.

Allerede i 2012 var PKA tidlig ute med å investere i fornybar energi gjennom AIP. Dette initiativet hadde som mål å øke PKAs grønne energiinvesteringer og skape en plattform for andre investorer. Et drøyt tiår senere er satsingen en stor suksess, med investeringer i infrastruktur som nå gir grønn elektrisitet til 5,9 millioner husstander i Europa og Nord-Amerika.

- Sammen med teamet i AIP har vi etablert en unik plattform som gir gode resultater for grønn omstilling av både energiinfrastruktur og industri i både Europa og Nord-Amerika. Samtidig leverer vi imponerende langsiktig avkastning til våre medlemmers pensjoner, sier Jon Johnsen, CEO PKA, og legger til:

- AIP har nådd et punkt hvor selskapet er klar til å ta de neste stegene i sin utvikling slik at flere investorer kan dra nytte av AIPs kompetanse og investeringsmuligheter. Derfor har vi konkludert med at Storebrand med sin størrelse og kommersielle plattform, er en mer naturlig majoritetseier for AIP Management i neste faste.

Ytterligere sitater Jan Erik Saugestad

"Det er betydelige investeringsbehov for å støtte energiomstillingen. Dette spenner fra ny infrastruktur i produksjon og distribusjon til oppgraderinger av eksisterende infrastruktur."

"Nøkkelkarakteristika for infrastrukturinvesteringer er langsiktige stabile kontantstrømmer, lav korrelasjon med andre aktivaklasser, og kontantstrømmer som holder tritt med inflasjonen. Investeringene har ofte en eneleverandørposisjon, med stor etterspørsel og forutsigbar kontantstrøm, noe som gjør den attraktiv for investorer."

«Med Storebrand-konsernets livsforsikringsselskaper som ankerinvestorer kan vi tilby våre kunder unike investeringsmuligheter for å co-investere. Reelle aktiva som grønn infrastruktur gir også viktige bidrag til samfunnet og muliggjør bærekraftig transformasjon."


Ytterligere sitater Kasper Hansen

«AIP har investert mer enn 7 milliarder euro i infrastruktur som er med å drive energiomstillingen. Vi vil fortsette å utnytte vår investeringsplattform og ekspertise ved å spesialisere oss ytterligere, fokusere på vår kjernekompetanse og akselerere innflytelsen vi kan ha på den sårt tiltrengte energiomstillingen»

«AIP vil dra nytte av Storebrands sterke plattform, skala og investorrelasjoner. Dette vil gjøre det mulig for enda flere investorer å investere i energiomstillingen, en av de største megatrendene i vår levetid, på en effektiv måte»

"Da vi vurderte de neste stegene i AIPs utvikling, var en viktig faktor å bevare vår kultur og våre verdier, som er kjernen i det vi gjør og vår interaksjon med omverdenen. Kulturen vår er på mange måter det som skiller oss ut og har muliggjort suksessen. Sett i lys av vårt gode samarbeid og felles verdigrunnlag med Storebrand, var de et naturlig valg for det nye majoritetseierskapet i AIP"

Ytterligere sitater Jon Johnsen

"Vi er veldig fornøyde med avtalen med Storebrand, og ser frem til å følge og dra nytte av AIPs utvikling i den nye eierstrukturen. Vi i PKA vil fortsette å være dypt engasjert i AIP både som minoritetseier av forvaltningsselskap og som investor i AIPs prosjekter, og selvfølgelig vil vi beholde alle våre eksisterende investeringer via AIP."

For ytterligere henvendelser, vennligst kontakt

Leder for strategi, finans og M&A, Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Leder Investor Relations, Johannes Narum:
johannes.narum@storebrand.no eller (+47) 993 33 569

Forespørsler fra media

Norge: Stig-Øyvind Blystad, kommunikasjonsdirektør:
stig-oyvind.blystad@storebrand.no eller (+47) 918 47 226

Andre markeder: Kommunikasjonssjef Storebrand Asset Management, Sara Skärvad:
sara.skarvad@storebrand.com eller (+46) 70 621 77 92

Emner


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Johannes Narum

Johannes Narum

Head of Investor Relations +47 993 33 569