Gå videre til innhold

Pressemelding -

Storebrand Livsforsikring selger syv kjøpesentre

Storebrand Livsforsikring selger kjøpesentrene Buskerud Storsenter og Krokstad Senter i Nedre Eiker kommune, Down Town i Porsgrunn og Magasinet Drammen til Sektor Portefølje Syd AS. I tillegg selges kjøpesentrene Sandens i Kristiansand, Amfi Moss og Mosseporten til Thon Reitan AS.

Videre selges noen mindre eiendommer i tilknytning til kjøpesenteret Down Town til et selskap eiet av Bratsberg Gruppen. Samlet netto salgsproveny er ca. 3,5 milliarder kroner.

Storebrand Livsforsikrings totale eiendomsportefølje utgjør ca. 27 milliarder kroner, hvorav kjøpesentres andel er ca. 10 milliarder kroner. Salget representerer vel 13 prosent av den samlede eiendomsporteføljen til Storebrand.

 – Vi er tilfredse med de kommersielle vilkårene vi har oppnådd i disse transaksjonene, og svært fornøyd med at vi har funnet en god havn for disse eiendommene gjennom salg til to av de ledende kjøpesenteraktørene i det norske markedet. De nye eierne har de beste forutsetninger for å videreutvikle disse kjøpesentrene til glede for ansatte, kunder og leietakere, sier administrerende direktør i Storebrand Eiendom, Anders Berggren.

Samlet representerer transaksjonen et areal på over 250.000 kvadratmeter og en kjøpesenteromsetning i 2012 på ca. 4 milliarder kroner, inkludert mva.

Til tross for at salget representerer en stor andel av eiendomsporteføljen, vil Storebrand Livsforsikring fortsatt være en betydelig aktør innenfor kjøpesentre. Etter salget eier Storebrand fremdeles noen av Norges største og beste kjøpesentre, blant annet Kvadrat i Sandnes, City Syd/Tiller Torget i Trondheim, Holmen Senter i Asker, Østfoldhallen i Fredrikstad, House of Oslo samt Metro Senter i Lørenskog og Økern-prosjektet i Oslo – de to sistnevnte i partnerskap med Steen & Strøm. Porteføljen forvaltes av Amfi Drift AS og Sektor Eiendomsutvikling AS, samt av Steen & Strøm for de to felleseide kjøpesentrene. I forbindelse med salget vil forvaltningen av City Syd og Tiller Torget i Trondheim overføres fra Amfi Drift til Sektor Eiendomsutvikling.

 – Overførselen av forvaltningsoppdraget knytter seg til å bringe transaksjonene på plass, samt ønske om en balanse i fordeling av forvaltningsoppdraget etter at transaksjonene er gjennomført. Samtidig er det behov for å understreke at Storebrand er meget tilfredse med hvordan Amfi Drift har utført forvaltningsoppdraget på City Syd/Tiller Torget, herunder planleggingen av Tiller som en fremtidig bærekraftig bydel, sier Berggren og tilføyer: - Vår nye forvalter Sektor vil sammen med Storebrand videreføre arbeidet med å få realisert dette miljøprosjektet.

Bakgrunnen for transaksjonene er dels begrunnet i Storebrand Livsforsikrings behov for å redusere eiendomseksponeringen noe. Dette for å tilpasse selskapet til nytt europeisk regelverk, Solvens II. Videre er det behov for å frigjøre finansiell kapasitet til utviklingsprosjekter i den gjenværende eiendomsporteføljen, spesielt knyttet til Storebrands kjøpesenterportefølje. Eiendom vil fortsatt være en viktig og betydelig aktivaklasse for Storebrand Livsforsikring.

I forbindelse med salget har Pangea Property Partners vært tilrettelegger av transaksjonene for Storebrand, mens advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver.

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226