Gå videre til innhold
Victoria Lidén, bærekraftanalytiker i Storebrand.
Victoria Lidén, bærekraftanalytiker i Storebrand.

Pressemelding -

Storebrand krever stopp i produksjonen av "evigvarende kjemikalier"

Dårlig håndtering av skadelige kjemikalier kan ha direkte innvirkning på selskapers lønnsomhet. Etter en rekke innstramninger i regelverk om kjemikaliebruk, øker risikoen for kostbare bøter, tilbakekalling av produkter og oppryddingskostnader. Storebrand og Aviva har samlet kapitalforvaltere over hele verden for å legge press på kjemikalieselskapene.

– Vi ser at hensynet til helse og miljø går hånd i hånd med risikominimering og potensiell avkastning. Slik er det ofte, sier Victoria Lidén, bærekraftanalytiker i Storebrand.

Målet for kapitalforvalterne er todelt: økt åpenhet og utfasing av de skadelige kjemikaliene som kalles evigvarende fordi de har ekstremt lang nedbrytingstid.

Produksjonen av kjemikalier øker kraftig globalt. Over 70 prosent av alle kjemikalier som produseres og brukes, anses å være skadelige for miljøet og menneskers helse[1]. Mange kan knyttes til kreft, lungesykdommer, diabetes, reproduktive lidelser og lærevansker. Kjemikaliene påvirker også biologisk mangfold negativt. Blant annet har insektpopulasjonene gått ned med 10% prosent per tiår (1960-2005), noe som delvis er knyttet til sprøyting med ulike typer kjemikalier.[2]Økt bevissthet om risiko knyttet til bruk av skadelige kjemikalier har utløst en rekke søksmål mot ansvarlige selskaper, og dermed også økt kostnadene for selskapene.

Miljøorganisasjonen Chemsec har gjennomgått verdens 54 største kjemikalieselskaper og opprettet ChemScore, en bærekraftrangering som rangerer selskapene i henhold til egne strategier for håndtering av skadelige kjemikalier. Rangeringen er først og fremst et veiledende verktøy for investorer, da manglende åpenhet i produksjonen gjør det vanskeligere å gjøre en informert analyse av risikoen disse selskapene er utsatt for.

Storebrand mobiliserer investorkollektivet
Storebrand, sammen med Aviva Investors, har initiert dialog og samlet investorer for å signere et brev sendt ut til administrerende direktører i verdens 54 største kjemikaleselskaper, gjennomgått av ChemScore. Brevet oppfordrer selskapene til å:

  • Være mer transparente med hvilke skadelige kjemikalier de produserer
  • Demonstrere en utfasingsplan for disse skadelige, evigvarende kjemikaliene
  • Forbedre sitt resultat i ChemScore-rangeringe.

– I år ser vi at stadig flere investorer har valgt å bli med, og vi ser også en økt respons fra kjemikalieselskapene. For oss investorer er det viktig at kjemikalieselskapene tar tak i problemet, ikke minst i et risikoperspektiv. Bedrifter kan måtte betale milliarder for tilbakekalling av produkter, opprydding og bøter for feilhåndtering av farlige kjemikalier. Vi har allerede sett at selskaper er dømt til å betale høy erstatning, og flere saker er til behandling, sier Victoria Lidén.

– Ingen vil ha slik risiko som tikkende bomber i sine porteføljer. Sammen ønsker vi en utfasing av skadelige kjemikalier. 2023 vil vi i investorgruppen fortsette dialogen med kjemikalie-selskapene, avslutter Victoria.

Økt interesse
Lidén ser økt interesse fra investorene. Totalt har 47 store kapitalforvaltere over hele verden, inkludert flere av de svenske AP-fondene (allmenne pensjonsfond) og banker, med 8000 milliarder dollar til forvaltning og rådgivning signert brevet. Det er opp fra i fjor da 23 investorer med 4000 milliarder dollar i forvaltningskapital signerte brev om samme tema.

Av de 54 kjemikalieselskapene som mottok brevet i år, har 36 selskaper økt engasjementet med ChemScore.

Et eksempel er en sak i Kallinge i Sverige der drikkevannet var sterkt forurenset med PFAS-kjemikalier*. Tingretten ga de berørte rett til erstatning. Ronneby kommunes vannverk anket dommen til lagmannsretten, og rettssaken fant sted i november 2022.

*) PFAS er et samlenavn for rundt 5000 industrielt produserte kjemikalier som brytes ned ekstremt sakte, ofte kalt "evighetskjemikalier" fordi de er så vedvarende. PFAS brukes i en rekke industrielle prosesser, men også i mer forbrukerorienterte produkter som stekepanner, klær og elektronikk, på grunn av egenskaper som kan være olje- og vannavvisende og tåle forskjellige temperaturer.

Her kan du lese den oppdaterte-postrangeringen av selskapene som er tilgjengelige i Chemscore.

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92