Gå videre til innhold
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand

Pressemelding -

Storebrand klager til ESA

Storebrand har bedt EFTAs overvåkningsorgan ESA om å klargjøre at det er anbudsplikt ved anskaffelse av tjenestepensjon i kommuner og statlige helseforetak.

Kommunene kjøper årlig tjenestepensjon for nesten 60 milliarder kroner. Det er riktig og fornuftig at kommunenes største innkjøp tas på anbud, slik som alle andre innkjøp. Likevel skjer ikke dette.

- ESA kan avklare hva som er korrekt anbudspraksis på tjenestepensjon. Vi opplever nå at kommunene er usikre på dette, og det vil være en fordel å få fjernet denne usikkerheten. En slik avklaring vil sikre et velfungerende marked, gjøre livet lettere for kommunene og kan spare dem for store summer, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Pensjonsordningene skal ikke på anbud bare fordi man må – kommunene skal også være klar over at det kan være mye penger å spare ved å gjøre en vurdering av å bytte pensjonsleverandør. Det er også viktig å vite at de ansattes pensjon er bestemt i tariffavtalen, og de derfor får samme pensjonen uavhengig av hvilken leverandør kommunen velger.

- De kommunene som har gjennomført anbud de siste årene, har valgt å bytte leverandør og spart store penger. Et eksempel er Øygarden, som sparer 70 millioner kroner hvert år i avtaleperioden. Dette er mye penger for et kommunebudsjett, og kan komme ekstra godt med i de krevende tidene vi står i, sier Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

Storebrand ber også ESA vurdere praksisen som gjør at kommuner blir låst til KLP fordi de ikke får med seg sin opptjente egenkapital ved flytting. For et privat finanskonsern som KLP er utgjør dette en fordel. Storebrand mener denne fordelen er ulovlig statsstøtte, siden det er fellesskapets midler som er stilt til disposisjon for selskapet på gunstigere vilkår enn det andre markedsaktører ville oppnådd.

- En løsning på dette problemet er en fordel for både kommuner og helseforetak: de får med seg hele sin egenkapital når de flytter, også den opptjente egenkapitalen, sier Grefstad.

Kommune-Norge trenger en autorativ avklaring av disse spørsmålene, og Storebrand har derfor bedt ESA vurdere dette.

Related links

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter 1008 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838