Gå videre til innhold
Løsningen prøves ut. F.v. Nan Evy Stende, salgsspesialist personforsikring, Trond Fladvad, leder Storebrand Forsikring og Jan Eric Elleri, produktansvarlig personforsikring.
Løsningen prøves ut. F.v. Nan Evy Stende, salgsspesialist personforsikring, Trond Fladvad, leder Storebrand Forsikring og Jan Eric Elleri, produktansvarlig personforsikring.

Pressemelding -

Storebrand først ute med autorisert robotrådgiver for forsikring

Storebrand er først ute i Norge med å få autorisert en robot som gir forsikringsråd. Roboten gir skreddersydde råd til hver enkelt kunde basert på preferanser, økonomi og behov, og gir anbefalinger om individuelle personforsikringer, altså de forsikringene som er koblet opp mot deg og ditt liv.

- Vi er stolt over å være den første forsikringsaktøren i Norge som mottar en slik autorisasjon. Storebrand skal levere trygg og kompetent rådgivning, enten den kommer fra en person eller en robot, og dette er et viktig steg i å utvikle virksomheten digitalt. Vi ser frem til å fortsette å lede an denne utviklingen av bransjen, sier leder av Storebrand Forsikring, Trond Fladvad.

Det er Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) som har godkjent roboten. For å bli autorisert må roboten dokumentere sin kompetanse på samme måte som et menneske må gjøre. I tillegg til å ivareta faglige kvalifikasjoner, følger roboten bransjenormen God Skikk i sine råd og anbefalinger. Ordningen for robotrådgivere kom på plass i 2021 og omfatter digitale løsninger som gir råd og personlige anbefalinger til kunder.

- Digitale kanaler blir stadig viktigere for å gi kvalifiserte og gode råd om sparing, lån, forsikring og andre produkter. Det er bra at bransjen tar dette på alvor og sørger for at vi leverer like gode råd enten det kommer fra menneske eller maskin, sier Siv Seglem administrerende direktør i FinAut.

- Vi gratulerer Storebrand. Dette er den første autoriserte robotrådgiveren innenfor forsikring i Norge, og en viktig milepæl for oss, forsikringsnæringen og ikke minst for Storebrand som har bidratt til en smidig og god prosess for å komme i mål, fortsetter Seglem.

Siste års forbruker- og finanstrender viser at kundene har større tillit til en robot som er autorisert. Det er dessuten viktig at den er utformet slik at den kommuniserer tydelig og forståelig til kunden, og at kunden dermed kommer gjennom løsningen med en god opplevelse.

- Kundene har ulike behov. Vi gir selvsagt både informasjon og råd om våre forsikringer, men først spør og kartlegger vi kundens behov. Et eksempel kan være om man tåler litt nedgang i økonomien hvis noe skulle skje, eller om kunden er avhengig av dagens inntekt. Her er kundene ulike, og vi har bygget på med funksjonalitet som sørger for å ivareta kundens økonomi og personlige preferanser, forklarer Fladvad.

- Når du tar kontakt med Storebrand skal du få de samme gode rådene enten du snakker med en robot eller et menneske. Storebrand er opptatt av å sette hver enkelt kunde i sentrum og forstå deres behov. Nå har vi også fått bransjens godkjentstempel på at vi gjør dette!

Storebrands robot besto testen og ble autorisert rett før nyttår.

Om FinAut

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut), etablert i 2009 av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF), har som formål å autorisere rådgivere i finansnæringen og sikre kompetanse og etikk i kundebehandlingen. Autorisasjonsordningen for robotrådgivere ble introdusert i januar 2021 og dekker digitale løsninger som gir personlige anbefalinger innenfor produktkategoriene sparing og investering, personforsikring og skadeforsikring.

Storebrand er medlem i FinAut og autoriserer rådgivere innen områdene sparing og investering, personforsikring, skadeforsikring og kreditt og nå også robotrådgivere.


Navn og titler til bilder:

  • Trond Fladvad, leder Storebrand Forsikring
  • Ole-Kristian Lundal, leder personforsikring
  • Jan Eric Elleri, produktansvarlig personforsikring
  • Nan Evy Stende, salgsspesialist personforsikring
  • Christian Moxheim, digital forretningsutvikler forsikring

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660