Gå videre til innhold
Storebrand blant verdens mest bærekraftige selskaper

Pressemelding -

Storebrand blant verdens mest bærekraftige selskaper

Storebrand er blant verdens 10 prosent mest bærekraftige børsnoterte selskaper, fastslår Dow Jones Sustainability index.

– Vi er svært stolte over å bli rangert som ett av verdens mest bærekraftige selskaper av bærekraftsindeksen på Dow Jones. Det er et resultat av langsiktig, systematisk og grundig arbeid med bærekraft på tvers av hele konsernet, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Indeksen fra Dow Jones er den mest anerkjente rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø- og samfunnsansvar. Ikke minst er den en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

–Jeg er stolt av alle mine kollegaer som hver eneste dag bidrar til å integrere bærekraftsarbeidet i alle deler av vår virksomhet, og som hele tiden utforsker muligheter for forbedringer, sier Grefstad.

Stadig flere selskaper integrerer bærekraft i sine strategier, og det har aldri vært flere selskaper med i konkurransen om å nå opp i denne viktige indeksen. Storebrand har de siste årene jobbet med å øke transparensen i bærekraftsrapporteringen, og har opprettet et eget bærekraftsbibliotek for å tilgjengeliggjøre arbeidet.

–Vi har som et klart mål å inspirere andre selskaper til å forbedre innsatsen på bærekraft, og deler i så stor grad som mulig arbeidet vi gjør. Vi jobber systematisk med risikoer og muligheter knyttet til bærekraft, og hvordan dette påvirker oss som investor og i egen drift. Det siste tillegget her er vår innkjøpsstrategi og alle spørsmålene vi stiller til leverandører knyttet til bærekraft, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør med ansvar for bærekraft.

Manjit Jus, ansvarlig for ESG Research and Data i S&P Global sier i en kommentar:

–Vi gratulerer Storebrand med plasseringen på DJSI World. Utmerkelsen reflekterer at selskapet er en bærekraftsleder i sin bransje. Med et rekordstort antall deltagende selskaper i 2020 og strengere regler for å bli invitert, er dette et tydelig bevis for selskapets kontinuerlige arbeid for et bærekraftig samfunn.

I Storebrand integrerer vi bærekraft i vår forretningsvirksomhet, inkludert investeringer, produkter og egen drift. Som en av Nordens største private kapitalforvalter har vi et ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning. Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører. Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part.

Noen fakta om Dow Jones Sustainability Index:

  • Omfatter store, børsnoterte selskaper og ble opprettet allerede i 1999 som en investeringsindeks
  • 3538 selskaper er invitert til å rapportere på rundt 100 spørsmål.
  • Ingen andre norske finansinstitusjoner er på den globale indeksen. Bare to norske selskaper uansett bransje er med. 

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 920 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå vårt formål: En fremtid å glede seg til. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656

Relatert innhold