Gå videre til innhold
Odd Arild Grefstad er konsernsjef i Storebrand, og høster internasjonal annerkjennelse for arbeidet med bærekraft.
Odd Arild Grefstad er konsernsjef i Storebrand, og høster internasjonal annerkjennelse for arbeidet med bærekraft.

Pressemelding -

Storebrand beholder posisjon som et av verdens beste selskap på bærekraft

Storebrand er inkludert i anerkjent global bærekraftindeks og er blant topp tre prosent av selskapene innen global forsikring som jobber best med bærekraft.

– Det er klart vi blir stolte over å få en slik anerkjennelse. Vi har satt oss klare mål for arbeidet med bærekraft i hele konsernet. En god rangering på Dow Jones Sustainability Index er en god indikasjon på at vi lykkes med dette, sier Grefstad.

Dow Jones Sustainability Index er en omfattende og anerkjent rangering av børsnoterte selskapers arbeid med bærekraft. Indeksen rangerer selskapene som er blant topp ti prosent i sin bransje. I år rapporterte 3400 selskaper til indeksen, slik at de var en del av vurderingen. Storebrand er blant topp tre prosent i kategorien global forsikring.

– Godt arbeid med bærekraft er økonomisk riktig for ethvert selskap som tenker langsiktig. Vi tror at dette er i våre kunders interesse, og at våre investeringer, produkter og egen drift vil være mer lønnsomme i en fremtidig verden som håndterer klimakrisen, gjenoppretter og tar vare på biologisk mangfold, har lave nivåer av korrupsjon og høy arbeidsdeltakelse, sier Grefstad.

Påvirker som investor

– I forkant av COP28 fikk verden en løypemelding på hvordan vi ligger an. Det var langt fra oppløftende. Vi må alle gjøre mer. Vi jobber på flere arenaer for at det skal bli bedre samspill mellom regulerende myndigheter, næringsliv og finans for å få raskere resultater, sier Grefstad.

Storebrand har størst påvirkningskraft gjennom investeringene på over 1100 milliarder kroner.

For å nå målene vi setter for investeringene, er Storebrand avhengig av at selskapene de eier andeler i omstiller seg. Derfor er dialog med selskapene om omstillingsplaner, nye muligheter og beste bransjepraksis sentralt.

– At selskapene har reelle og tilstrekkelige omstillingsplaner, er høyt på prioriteringslisten nå, sier Grefstad.

Samtidig jobber Storebrand med krav til bærekraft i egen drift og innkjøp i resten av konsernet.

Noen fakta om Dow Jones Sustainability Index:

  • Omfatter store, børsnoterte selskaper og ble opprettet i 1999 som en investeringsindeks.
  • 13000 selskaper er invitert til å rapportere på rundt 100 spørsmål. I år var det 3400 selskaper som rapporterte
  • Indeksen omfatter selskapene som er topp ti prosent i sin bransje. Storebrand er eneste norske selskap på den globale indeksen i 2023. Storebrand er også med på indeksen for Europa sammen med Orkla og Norsk Hydro.
  • I Nordens finans- og forsikringsindustrier er det kun Storebrand og EQT AB som er på verdensindeksen for 2023.

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656