Gå videre til innhold
Storebrand Bank justerer rentene  

Pressemelding -

Storebrand Bank justerer rentene  

Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten, vil Storebrand Bank øke den flytende boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– 23. mars hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, noe som påvirker markedsrentene. Som en konsekvens av dette øker også Storebrand Bank sine renter på både innskudd og utlån, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

– Det er stadig flere som virkelig begynner å merke den stigende boliglånsrenta. De som opplever utfordringer med økonomien bør ta kontakt med banken sin så tidlig som mulig, slik at man sammen kan finne gode løsninger som fungerer godt for begge parter, sier Skaaret.

For nye kontoer gjelder ny flytende rente fra 27. mars. Renteendring for eksisterende kontoer gjøres gjeldende fra og med 11. mai. Alle våre kunder vil få informasjon om dette.


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838