Gå videre til innhold
Storebrand Bank justerer rentene

Pressemelding -

Storebrand Bank justerer rentene

Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten, vil Storebrand Bank øke den flytende boliglånsrenten med 0,5 prosentpoeng. Innskuddsrentene vil også økes med inntil 0,5 prosentpoeng.

– På rentemøtet 22. september hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng, noe som påvirker markedsrentene. Det innebærer at også Storebrand Bank nå øker sine utlåns- og innskuddsrenter, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.  

For nye kontoer gjelder ny flytende rente fra 28. september. Renteendring for eksisterende kontoer gjøres gjeldende fra og med 16. november.

Emner


Om Storebrand 

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter 1008 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Pressekontakt

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser 48044838