Gå videre til innhold
AI-generert illustrasjonsfoto / Midjourney
AI-generert illustrasjonsfoto / Midjourney

Pressemelding -

Steinsprut på frontruta? Gode råd for å spare tusenlapper og miljøet

Is og snø blir i disse dager erstattet med asfalt og grus. Det betyr samtidig at bilruter er ekstra utsatt for steinsprut. Tall fra Finans Norge viser at glassrelaterte skader kostet forsikringsselskapene mer enn 2 milliarder kroner i 2023, hvorav en stor andel gjelder steinsprut.

Når strøgrusen fester seg i dekkene, blir de slynget ut når bilen kommer opp i fart. Det er derfor ekstra lurt å holde ekstra god avstand til veiene er ryddet for grus og småstein, for det reduserer sannsynligheten for steinsprutskade i frontruta betraktelig.

- Det er særlig på veier der det holdes høy fart, gjerne med flere kjørefelt og påkjøringsfiler, du er mest utsatt. Når biler kommer inn fra sideveier og akselerer raskt, er faren for småstein i luften ekstra stor, påpeker skadeforebygger Hanne Iversen Rye i Storebrand.

Statistikken til Finans Norge viser til 309.578 glassrelaterte skader på kjøretøy i fjor, så det er mange som blir rammet.

Er du blant de uheldige og får skade på frontruten, husk at den kan repareres.

- Dekk skaden i ruten så raskt som mulig, med en gjennomsiktig tape eller steinsprutplaster som du kan få hos leverandører som reparerer disse skadene. Dette hindrer skitt og møkk å feste seg og hindrer at skaden utvikler seg slik at ruten sprekker. Blir skaden større enn 3 cm eller sprekker, må ruten skiftes ut og du får en egenandel forklarer Rye og legger til at skader repareres kostnadsfritt dersom du har kasko- eller delkaskoforsikring.

Reparasjoner har dessuten en positiv effekt for miljøet. En bilrute kan repareres flere ganger ved mindre steinsprut, men det er viktig å reparer raskt slik at skaden ikke utvikler seg.

Våre beste tips for å unngå steinsprut og utskiftning av frontruta:

  • Hold avstand!
  • Vær ekstra oppmerksom på veier med mye stein og grus.
  • Inspiser frontruten med jevne mellomrom og fest gjennomsiktig tape over eventuelle skader. Skitt og vann kan gjøre skaden verre. Ved lave temperaturer kan vann i skadestedet fryse og føre til at ruten sprekker.
  • Bestill time for reparasjon så raskt som mulig.

Rye minner videre om at steinsprut også kan gi skader i lakken.

- Jeg anbefaler å inspisere bilen i løpet av vårmånedene – gjerne med en håndvask. Se etter steinsprut i lakken. For å unngå rust, bør eventuelle skadeområder rengjøres og lakkes med en lakkstift. På denne måten forebygger du at bilen får rustskader.

Emner


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660