Gå videre til innhold
Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad og Gry Larsen, generalsekretær i CARE. FOTO: Storebrand
Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad og Gry Larsen, generalsekretær i CARE. FOTO: Storebrand

Pressemelding -

Smart å investere i likestilling

Det er god business å investere i likestilling. Det viser ny rapport som lanseres i dag.

Hvordan selskaper presterer på likestilling kan gi en indikasjon på selskapets fremtidige vekst, profitt og muligheter, viser rapporten Investing in Gender Equality, som PwC har gjennomført på oppdrag for CARE og Storebrand.

– Bærekraft og lønnsomhet henger sammen. Flere kvinner i ledelsen og styret kan bidra til høyere avkastning og mer stabil vekst på lang sikt, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC.

Økt lønnsomhet

Rapporten viser at likestilling kan redusere risiko i investeringene og bidra til økt lønnsomhet. Hittil har det vært få analyser av hvorvidt nordiske selskaper som er gode på likestilling også gjør det bedre i business. Nå er 65 børsnoterte nordiske selskaper undersøkt - og funnene viser en tydelig sammenheng. Flere norske investorer er intervjuet om i hvilken grad de vurderer likestilling som en faktor i sine investeringer.

Rapporten går gjennom tidligere analyser og forskning på sammenhengen mellom lønnsomhet og likestilling. Disse viser at kjønnsmangfold i et selskap gir mer kritisk og kreativ tenking, noe som resulterer i flere ideer, mer innovasjon, en sterkere kultur, høyere produktivitet og bedre ledelse.

Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, mener rapporten bekrefter noe Storebrand har forstått lenge:

– Selskaper som er gode på likestilling og mangfold har en styrket konkurranseposisjon som gir framtidig vekst og lønnsomhet som er bedre enn gjennomsnittet. Likestilling og mangfold gir et bedre utgangspunkt for å se både muligheter og trusler fra flere vinkler. Å investere i likestilling og mangfold bidrar til sterkere økonomisk vekst og en vekst som tar oss i retning av å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Rapporten viser fremgangsmåter som gjør det praktisk mulig for investorer å ivareta likestilling i sine investeringsbeslutninger.

Økonomisk utvikling

Det er ikke bare i næringslivet at likestilling og lønnsomhet henger sammen. Rapporten viser også at det er en tydelig sammenheng mellom kvinners myndiggjøring og økonomisk utvikling. I områder som Midtøsten og Nord-Afrika gir manglende likestilling et estimert langsiktig inntektstap på nærmere 40 prosent.

– Dette bekrefter det vi i CARE hele tiden har vært overbevist om: det er ikke bare riktig å satse på likestilling, det lønner seg også. Hvis du ikke bryr deg om likestilling - gjerne fortsett med det. Men det er uklokt og kunnskapsløst. Likestilling er bra for alle deler av samfunnet, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.


For pressehenvendelser:

Storebrand: Margrethe Assev, strategisk kommunikasjonsrådgiver bærekraft. E-post: margrethe.assev@storebrand.no. Tlf: 95 15 50 56

CARE: Anna Kvarberg Ekre, kommunikasjonsrådgiver. E-post: anna.ekre@care.no Tlf: 94 89 88 33

PwC: Janna Myerscough Aarvik. E-post: janna.aarvik@pwc.com Tlf: 47 61 06 02

FAKTA

  • Rapporten "Investing in Gender Equality" er gjennomført av PwC, på oppdrag for Storebrand og CARE.
  • Rapporten tar for seg internasjonale analyser og forskning på sammenhengen mellom lønnsomhet og likestilling, både i arbeidsmarkedet og for enkeltselskaper. 
  • Rapporten inneholder også en analyse av de 65 største børsnoterte selskapene i Norden. 
  • Analysen viser at selskaper med høy kvinneandel i ledelsen har høyere driftsmargin, høyere avkastning og mindre volatil vekst. Selskaper med høy kvinneandel i styret har høyere vekst, høyere driftsmargin og lavere volatilitet. Selskaper med høy kvinneandel i både styre og ledelse gjør det bedre enn selskaper med lavere kvinneandel i både styre og ledelse på alle de finansielle indikatorene.

Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC. FOTO: PwC.

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder i Norge og Sverige, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 729 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226