Gå videre til innhold
– Oljefondet må satse på fornybar energi

Pressemelding -

– Oljefondet må satse på fornybar energi

Oljefondet bør begynne å investere direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi. Det mener en bred allianse av bedrifter og organisasjoner innen finans, energi, livssyn, miljø og utvikling.

Statens Pensjonsfond Utland er verdens største statlige investor. I dag kan SPU investere i børsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. En rekke organisasjoner og institusjoner tar nå til orde for at denne listen bør utvides, slik at fondet også begynner å investere direkte i infrastruktur for fornybar energi. 

I et felles brev til de fire partiene som nå samarbeider om å utgjøre det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering, skriver en allianse av bedrifter og organisasjoner at direkte investeringer i fornybar energi vil være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

Storebrand tenker ikke bærekraft for å være snille og greie, men fordi det gir langsiktige muligheter til stabil og god avkastning for kundene våre. Slik bør oljefondet også tenke, sier leder for bærekraftige investeringer i Storebrand Christine Meisingset 

Uvanlig allianse
Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter foruten Storebrand finansinstitusjoner som KLP og Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bispedømme og en rekke organisasjoner innen miljø og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse,  Utviklingsfondet,  Framtiden i Våre Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

I brevet viser underskriverne til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede investerer direkte i fornybar energi. SPU er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme, mener underskriverne.  Både størrelsen på fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke behøver å bekymre seg for løpende likviditetsbehov taler for å satse på direkte investeringer i fornybar energi, mener organisasjonene og institusjonene bak fellesbrevet.

I brevet viser underskriverne til at lignende perspektiver tidligere er presentert av Norges Bank Investment Management i brev til Finansdepartementet i 2006 og 2010 – men at daværende regjering valgte å se bort fra disse faglige rådene. Nå mener underskriverne at en ny regjering har en mulighet til å ta fagrådene på alvor og se på saken igjen.


Slik begrunner underskriverne hvorfor de støtter anbefalingen: 

«Infrastruktur er et område SPU bør få adgang til å invester i, herunder fornybar energi og distribusjon i blant annet fremvoksende markeder. Vi tror dette vil gi et nytt og lønnsomt bidrag i fondets forvaltning samtidig som slike investeringer vil være viktige bidragsytere til vekst og fremgang i de landene der det blir investert. Det er grunnen til at vi støtter en slik utvidelse av fondets rammebetingelser», sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.

«Storebrand mener at også finansbransjen kan spille en viktig rolle i omstillingen til en mer bærekraftig global vekst og i arbeidet med å løse klimautfordringene. Både mindre og større finansaktører har mye å vinne på å arbeide aktivt med å integrere innvirkningen på mennesker og miljø i sine investeringsprosesser. Forvaltning av langsiktige sparemidler og pensjon passer bra for investeringer i langsiktige prosjekt som infrastruktur og energiomstilling.  Vi mener det derfor finnes både finansielle og bærekraftsmessige grunner til å åpne investeringsmandatet for SPU for denne type investeringer», sier Jan Erik Saugestad, i Storebrand Kapitalforvaltning

«Etter FN rapporten er all tvil borte, nå må vi i næringslivet gripe den store muligheten vi har fått», sier Jens Ulltveit-Moe i Umoe.

«Utbyggingen av vind, sol og annen grønn energi bygger på langsiktige kraftsalgskontrakter som gir 20 års sikker inntektsstrøm. Den teknologiske risikoen er minimal. Ved å gå inn i dette markedet tidlig, kan SPU sikre seg attraktive avkastningsmuligheter», sier Terje Osmundsen i Scatec. 

«En bred allianse fra finans til miljø anbefaler at Statens Pensjonsfond Utland skal investere i den nye, fornybare energien som verden trenger. Norske sparepenger kan endre verden når pengene investeres målrettet i vindmøller og solenergiparker», sier Nina Jensen i WWF.

«Oljefondet er en av verdens største investorer. Ved å investere mer i fornybar energi infrastruktur kan Oljefondet vise vei blant andre store institusjonelle investorer for å drive frem finansering av fornybar energi som verden trenger», sier Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse

«All erfaring tilsier at satsing på stabil energitilgang for alle og på en sikker matproduksjon fører til utvikling på samfunnsnivå. Det er vår plikt å sørge for at dette også skjer i utviklingsland, men med fornybare kilder og med økologisk kløkt», sier Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet. 

«Oljefondet påvirker verden gjennom sin investeringsprofil. Norge må innrette seg på en slik måte at fondet bidrar i den internasjonale klimadugnaden», sier Ingrid R. Joys i Oslo Katolske Bispedømme. 

«Vi forventer at Erna Solberg lytter til vårt råd og trapper opp investeringene i fornybar energi. Det gir finansiell mening: vi kan være med på å redde kloden, og tjene penger mens vi gjør det. Derfor haster det med å endre oljefondets mandat slik at også Norge kan bidra i det grønne skiftet», sier Arild Hemstad i Framtiden i Våre Hender. 

«Det er på få andre områder at Norge kan bidra så mye til det grønne skiftet internasjonalt som ved våre investeringer gjennom Statens Pensjonsfond Utland. Vi kan være den utløsende faktoren som gir mer fornybar energi globalt, og bidra til at utviklingsland kan hoppe over den fossile tidsalderen og rett i den fornybare», sier Marius Holm i Zero. 

«Oljefondet setter penger i russiske oljeselskaper og britiske handlegater, men får ikke lov til å investere i afrikanske solenergiparker. Det gir verken økonomisk eller miljømessig mening», sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

«Oljebransjen ynder å si at verden trenger mer energi. Ved å bruke oljefondet til å investere i fornybar energi er det en miljøvennlige måte å ta tak i denne utfordringen på. Oljefondet er et av de beste virkemidlene Norge har for å gjøre verden mer bærekraftig. Når oljefondet bare brukes til å opprettholde mer skitten energi, er det dobbelt skitne penger», sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. 

«I dag investerer et av verdens største fond vanvittige summer i kull, olje, gass og forurensing. Vi krever at en ny regjeringserklæring åpner opp for at oljefondet blir et fond for framtida, som bidrar til at vi løser klimaproblemet, ikke forverrer det», sier Silje Lundberg i Natur og Ungdom.

«En utvidelse av investeringsuniverset til Statens Pensjonsfond Utland i tråd med anbefalingen vil bedre utnytte SPUs unike evne til  langsiktighet.. En slik endring vil derfor innebære en mer forsvarlig forvaltning av vår felles pensjonsformue. Når en bred allianse av institusjonelle investorer, industrielle investorer og miljøorganisasjoner stiller seg bak anbefalingen, er det et tydelig bevis på at finansiell og miljømessig bærekraft her går hånd i hånd», sier Pål Brun, leder for bærekraftsrådgivning i EY, som har vært faglig rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av anbefalingen. 

Kontaktpersoner: 

Jan Erik Saugestad, investeringsdirektør i Storebrand
Mobil: 920 26 848 jan.erik.saugestad@storebrand.com

Christine Tørklep Meisingset, porteføljeforvalter/leder bærekraftsanalyse i Storebrand
Mobil: 934 80 681 christine.torklep.meisingset@storebrand.no


Emner

KategorierKontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226

Relatert innhold