Gå videre til innhold
Vi oppfordrer bedrifter til å handle nå, da det bare er et spørsmål om tid før disse anbefalingene blir gjort om til absolutte krav, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør Kapitalforvaltning i Storebrand.
Vi oppfordrer bedrifter til å handle nå, da det bare er et spørsmål om tid før disse anbefalingene blir gjort om til absolutte krav, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør Kapitalforvaltning i Storebrand.

Pressemelding -

Økt innsikt er avgjørende for bedre forvaltning av naturen

Storebrand er blant de første selskapene i verden til å ta i bruk TNFD-rammeverket. Storebrand kapitalforvaltning vil rapportere på natur allerede for finansåret 2024.

TNFD er en forkortelse for Task Force for Nature Related Financial Disclosure, og er i praksis et rammeverk for å kunne måle bedrifters påvirkning på- og avhengighet av natur.

– Oppmerksomheten rundt naturtap og konsekvensene det har for verdensøkonomien, fikk sitt gjennombrudd i finanssektoren i fjor. Det skjedde etter en lang kamp fra mange som har gått foran. Nå blir dette temaet i økende grad forstått som like viktig som klimaendringer, og som en del av løsningen for å møte disse. Begge deler er områder med betydelig systemisk risiko for investorer, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, og legger til:

– I løpet av de siste 50 årene har menneskelig aktivitet ført til raskere endringer av økosystemene enn vi har sett i noen annen tidsperiode. I all hovedsak har dette skjedd for å møte etterspørsel etter mat, vann, tømmer, fiber og energi. Det har ført til store og ikke-reversible tap av biologisk mangfold på kloden. En viktig betingelse for å kunne forvalte økosystemene på en god måte, er at vi har oversikt over hva som påvirker naturen og de tjenestene den yter oss. Dette vil rammeverket fra TNFD bidra med, sier han.

  Fire organisasjoner står bak opprettelsen av TNFD: Global Canopy, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI) og World Wildlife Fund (WWF). Fra september 2020 dannet 74 medlemmer, inkludert Storebrand, en arbeidsgruppe (IWG) for å forberede lanseringen av TNFD. Storebrand har allerede tatt i bruk deler av TNFD-metodikken i porteføljene våre for å bedre forstå våre naturrelaterte risikoer og muligheter.

  – Vi oppfordrer bedrifter til å handle nå, da det bare er et spørsmål om tid før disse anbefalingene blir gjort om til absolutte krav, slik vi har erfaring fra med det sammenlignbare rammeverket på klima: TCFD. EU-direktivet om biodiversitet og økosystemer krever lignende rapportering fra 2025 (basert på 2024-tall). Rundt 60.000 bedrifter vil påvirkes globalt, konkluderer Saugestad.

  Anbefalingene er i tråd med retningslinjene for klimarapportering utviklet av en separat arbeidsgruppe i 2017, og de følger de globale bærekraftsstandardene fra International Sustainability Standards Board (ISSB), samt prinsippet om påvirkningsvesentlighet som brukes av Global Reporting Initiative (GRI). De er også i samsvar med rapporteringskravene for mål 15 under Global Biodiversity Framework, som ble godkjent i desember i Montreal.

  Du kan utforske den fulle listen over TNFD Early Adopters her: TNFD Early Adopters (list) – TNFD

  Emner

  Kategorier


  Om Storebrand

  Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

  Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

  Besøk oss på www.storebrand.no

  Kontakter

  Anne Lindeberg

  Anne Lindeberg

  Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
  Sara Skärvad

  Sara Skärvad

  Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92