Gå videre til innhold
Sunniva Bratt Slette skal forvalte fondet Fremtidens Byer. Foto: Karoline Næss, Storebrand.
Sunniva Bratt Slette skal forvalte fondet Fremtidens Byer. Foto: Karoline Næss, Storebrand.

Pressemelding -

Nytt fond investerer i løsninger for fremtidens byer

Innen 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i en by, noe som vil kreve at byer planlegges og utvikles smartere. Selskaper som gjør byene til bedre steder å bo i har dermed et stort vekstpotensial.

Storebrand Fremtidens Byer er et fossilfritt aksjefond. Fondet har mål om å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskaper som vil bidra til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering.

– Dette er et aksjefond for deg som tror at byene våre klarer å kutte utslippene sine og ta i bruk smarte digitale løsninger som også gjør byene bedre å bo i, sier fondets forvalter, Sunniva Bratt Slette.

Sterk byvekst

Den sterke urbaniseringen vil kreve at byer planlegges og utvikles smartere. Vi forventer at selskaper som utnytter mulighetene og løser utfordringene tilknyttet dette vil øke lønnsomheten i fremtiden.

– God byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg kan tilrettelegge for høy livskvalitet og lave utslipp. Derfor investerer Storebrand Fremtidens Byer i selskaper som gjør byene til et bedre sted å bo, leve og å arbeide i, sier Slette.

Tre hovedområder
Investeringsområdene for Storebrand Fremtidens Byer sentrerer seg rundt tre hovedområder; Urban planlegging, mobilitet og vannhåndtering. Per nå står bygninger for nesten 40 prosent av verdens energirelaterte utslipp, og god urban planlegging, som forbedret bylandskap, klimatilpasset infrastruktur og endret transportbehov, kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

– Transport er en stor kilde til utslipp og luftforurensning. Hvis byer kombinerer automatisering, elektrifisering og skreddersydd transport, kan transportrelaterte utslipp reduseres med 80 prosent. Derfor investerer Storebrand Fremtidens Byer i selskaper som blant annet bidrar med effektiv nullutslippstransport og mikromobilitet. Det siste investeringsområdet for Storebrand Fremtidens Byer er vannhåndtering. Forvaltning av vannressurser som tilpasser seg klimaendringer med god infrastruktur er avgjørende for å levere drikkevann av høy kvalitet og redusere vanntap, forteller Slette.

Ett av fire fond
Sunniva Bratt Slette er en del av Storebrands Solutions-team sammen med Philip Ripman og Ellen Grieg Andersen, som også har ansvaret for fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Fornybar Energi.

Fremtidens Byer har siden 2018 vært tilgjengelig for Storebrands pensjonskunder, og har i denne perioden hatt en svært god avkastning. Nå blir fondet altså tilgjengelig for alle, også privatpersoner, og kan nå kjøpes gjennom eksempelvis Aksjesparekonto.

– Storebrand Global Solutions er en del av vår langsiktige strategi om å investere i løsningsselskaper som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Investeringene er delt inn i fire temaer; fornybar energi, fremtidens byer, sirkulær økonomi og like muligheter. Nå gjør vi disse temaene tilgjengelige som verdipapirfond for alle investorer, også privatpersoner. Storebrand Fornybar Energi ble lansert som et verdipapirfond i juni 2020, og Storebrand Fremtidens Byer er dermed det andre temafondet under paraplyen Global Solutions. I november 2021 vil temafondet Like Muligheter lanseres, og Storebrand Sirkulær Økonomi lanseres i starten av 2022, forteller investeringsdirektør Bård Bringedal.

Slette har jobbet i Storebrand siden 2017, og har en master i industriell økonomi med fokus på energi og miljø fra NTNU og Ajou University i Sør-Korea. Hun har tidligere jobbet i det strategiske forskningsområdet i NTNU Bærekraft, med spisskompetanse i klimafinans og bærekraftig byutvikling.

Storebrand Fremtidens Byer er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrands standard for bærekraftige investeringer, Storebrandstandarden, som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World All Countries.

Related links

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 1000 milliarder kroner og er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838