Gå videre til innhold

Pressemelding -

​Nye skatteregler i 2016: Sparing mer lønnsomt, lån blir dyrere

Fra nyttår blir det lavere skatt på renteinntekter og fondskonto, mens skatt på aksjefond og aksjer øker noe. Rentefradraget reduseres. Vår forbrukerøkonom forteller hvordan du kan tilpasse deg.

Storebrands anbefalinger som følge av nye skatteregler er:

  • Du bør spare nye penger i fondskonto fremfor direkte i fond.
  • Du bør forsøke å betale litt ekstra ned på lånet nå mens renten er lav, og fordi verdien av rentefradraget reduseres.
  • Har du planer om å selge aksjer eller aksjefond som du har gevinst på, bør du selge før nyttår. Da blir skatten noe lavere. Og motsatt: Har du tap, bør du vente med et planlagt salg til etter nyttår. Da blir fradraget noe høyere.

– Egentlig blir det nå mer lønnsomt å spare og mindre lønnsomt å ha lån, siden skattesatsen på de fleste spareformer går ned, mens verdien av rentefradraget reduseres, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand (bildet over).

Inntekter fra bankinnskudd, boligutleie og fondskonto vil nyte godt av lavere skatt neste år. Satsen vil reduseres fra 27 til 25 prosent ved nyttår. Regjeringen har varslet en ytterligere reduksjon til 22 prosent i 2018. Denne satsen vil også gjelde for rentefradrag, noe som medfører at du må betale en større andel av renteutgiftene selv.

Gevinster og utbytte fra aksjer og aksjefond som mottas av privatpersoner vil imidlertid få høyere beskatning. I 2016 vil satsen bli 28,75 prosent i 2016 – noe som isolert sett gjør sparing i aksjer og aksjefond mindre lønnsomt. Oppjusteringen er varslet å øke videre frem mot 2018, slik at den effektive beskatningen ender på nærmere 32 prosent. Beskatningen blir riktignok noe lavere som følge av skjermingsfradrag, men med dagens lave renter er effekten av skjermingsfradrag liten.

Forbrukerøkonomen forteller at det går an å tilpasse seg, slik at man får lavere skatt på aksjesparing også.

– Med de varslede endringene kan privatpersoner i 2016 kjøpe det samme aksjefondet innenfor to ulike skatteregimer: gjennom frie fond eller fondskonto, med lavest skatt via fondskonto, sier Picard.

Fondskonto blir mer attraktivt

Fondskonto, også kalt Investeringskonto, Ekstrapensjon eller Unit Link, er et forsikringsspareprodukt hvor du kan kjøpe og selge fond uten at det utløser skatt. Skatten betales først når pengene tas ut av fondskontoen. Midlene er ikke bundet.

Avkastningen på en slik konto beskattes på samme måte som renter, altså med 25 prosent fra 2016, og med varslede 22 prosent fra 2018.

– Storebrand anbefaler at privatpersoner bør spare nye midler i fondskonto fremfor direkte i fond. Du mister skjermingsfradraget, men avkastningen beskattes lavere, og utsettes til uttak fra kontoen, sier forbrukerøkonomen. Hun legger til at det kan være kostnader knyttet til fondskontoen, så det kan være lurt å sammenligne totale kostnader i de ulike selskapene.

Om man bør selge oppsparte frie fondsmidler og kjøpe de samme andelene i en fondskonto, er hun imidlertid avventende til.

– Vent og se om skatteendringene blir videreført i 2017 og 2018. Det blir klart i løpet av 2016. Da kan du ta en beslutning om salg av fondsandeler og flytting av midlene til fondskonto. Lang tidshorisont, skjermingsrente og fordelen av utsatt skatt, er elementer som taler for å avvente, påpeker hun.

Les mer om skatteendringene for privatpersoner og aksjeselskaper på storebrand.no.


Regneeksempel: Fondskonto gir 3500 kr i lavere skatt

La oss si at du investerer 100.000 kroner i aksjefond og tilsvarende beløp i det samme fondet via fondskonto i januar 2016. Du får 7,2 % årlig avkastning etter kostnader. Etter ti år har innskuddet doblet seg i verdi.

Ved salg etter ti år blir gevinstskatten 22.000 kroner i fondskonto (22 % skatt). Ved direkte kjøp av det samme aksjefondet blir skatten ca 25.500 kroner (ca 25 % skatt), det vil si at du oppnår en besparelse på ca 3.500 ved å velge fondskonto. Her forutsetter vi en relativt høy skjermingsrente på 1,8 %. Ved en lavere skjermingsrente, som i dag, blir differansen enda større. I tillegg har fondskonto fordelen av at man kan bytte fond uten å utløse skatt underveis.  (Kilde: Storebrand)

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226