Gå videre til innhold
Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand, mener markedsprisene bare fanger opp en liten del av de verdiene som naturen representerer.
Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand, mener markedsprisene bare fanger opp en liten del av de verdiene som naturen representerer.

Pressemelding -

Naturavtalen gir finansbransjen en sentral rolle

Ny bærekraftrapport fra kapitalforvaltningen i Storebrand


Den voksende naturkrisen har store økonomiske konsekvenser. Den ferske bærekraftrapporten fra kapitalforvaltningen i Storebrand handler derfor om natur, deriblant utfallet av forhandlingene i Montreal under COP15, hvor Storebrand ledet arbeidet på vegne av den globale finansnæringen.

– Mer enn halvparten av verdens totale BNP er avhengig av naturen og de tjenestene den leverer. Likevel er verdien av natur oftest usynlig når vi tar beslutninger. Markedsprisene fanger bare opp en liten del av de verdiene som naturen representerer, til tross for at kollaps i økosystemet utgjør en risiko for verdensøkonomien og samfunnet som helhet, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Storebrand har jobbet med å investere langsiktig på en ansvarlig måte i mange år. Bærekraftsrapporten for fjerde kvartal 2022 setter søkelyset på den nye naturavtalen og dens betydning for næringslivet, samt hvordan privat sektor kan bidra for å beskytte naturen.

Les Storebrands bærekraftsrapport for Q4 2022

Vil fase ut skadelige kjemikalier

Storebrand vil dette kvartalet fortsette å legge press på kjemisk industri for å øke åpenheten rundt farlige kjemikalier. Målet er å fase ut en kategori kjemikalier kalt PFAS, som er spesielt gjennomgripende og systemisk skadelige. Arbeidet, i nært samarbeid med Aviva Investors, skjer med støtte fra en rekke kapitalforvaltere over hele verden.

Deler råd om gode investeringer

Det er urolige tider og markedene i endring. I bærekraftrapporten kan du lese hva Storebrands ledende forvaltere mener om året som har gått og hva som ligger foran oss. De avslører også hvilke selskaper de er mest interessert i for tiden, og hva de ser etter i sitt søk etter gode investeringer.

Naturstrategi viser risikoen av naturtap

Storeband lanserte sin naturstrategi for investeringer i forkant av COP 15 i Montreal. Den umiddelbare effekten av Storebrands nye naturstrategi er utelukkelse av fire selskaper i gruveindustrien. Enda viktigere er signalet strategien sender til markedet om at naturtap representerer en reell finansiell risiko for investorer.

Strategien forplikter Storebrand til å sette mål på natur. Den bygger på forventninger om at det gradvis vil komme mer standardisert selskapsinformasjon på natur, som vil gjøre det mulig å vri pengestrømmene vekk fra selskaper med stor negativ påvirkning.

27 år med eget bærekraftsteam

I hele 27 år har Storebrand hatt egne, dedikerte bærekraftsanalytikere i kapitalforvaltningen. De vurderer kontinuerlig selskapene Storebrand investerer i, og jobber med å påvirke børsnoterte selskaper over hele verden. Bærekraftsrapporten utgis kvartalsvis og gir en oversikt over konsernets arbeid med bærekraft innen kapitalforvaltning det siste kvartalet.

Her finner du alle Storebrands bærekraftsrapporter

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838