Gå videre til innhold
Lav pensjon for nye innvandrere

Pressemelding -

Lav pensjon for nye innvandrere

Innvandrere som kommer til Norge midt i livet, ligger an til å få en dårlig pensjon. Men alle, også flyktninger, er sikret minstepensjon. Den er på minst 163.000 kroner i året.

– Innvandrere flest kommer til å få lave pensjoner, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

Mange innvandrerne vil få gode jobber. Men er arbeidskarrieren kort, blir pensjonen skadelidende.

– Alle år med arbeidsinntekt mellom 13 og 75 år teller i pensjonsopptjeningen. Har du gått glipp av mange arbeidsår i Norge, blir det dermed vanskelig å få en god pensjon, utdyper Dyre Haug.

Mange har riktignok tjent opp en viss alderspensjon i hjemlandet sitt, slik at de likevel kan få et akseptabelt samlet pensjonsnivå. En del land har imidlertid ikke velfungerende pensjonssystem, så ikke alle kan forvente å få uttelling her.

Alle er sikret minstepensjon

For mange innvandrere er det jobb i lavlønnsyrker som er lettest å få, og med lav lønn blir også pensjonen lav.

– Vi har et godt velferdssystem i Norge. Alle er sikret en minstepensjon fra folketrygden, uansett tidligere arbeidsinntekt. I dag ligger minstepensjonen på mellom 163.000 og 176.000 kroner, avhengig av sivilstatus. Ved så lave inntekter vil pensjonen normalt være skattefri, forteller pensjonsøkonomen.

Selv med få arbeidsår i Norge er alle personer bosatt i Norge garantert minstepensjon så lenge de lever. Det sørger en egen stønadsordning for pensjonister med kort botid i Norge for.Stønaden blir behovsprøvd mot all annen inntekt du har, både i Norge og utlandet. Formue kan også gi avkorting. Flyktninger er unntatt fra denne behovsprøvingen, og har rett til minstepensjon uten avkorting for annen inntekt og formue, ifølge NAV.

Tjenestepensjon i tillegg

Alle bedrifter er pålagt til å ha tjenestepensjon for sine ansatte, såfremt de har minst 20 prosent stilling. Men det er stort forskjell på pensjonsordningene.

Lavlønnsyrker som servitør, renholder og butikkmedarbeider har ofte minimumsordninger,hvor kun to prosent av lønnen blir satt av til pensjon.

– Begynner du å jobbe i Norge som 50 åring i et lavlønnsyrke, vil du kun få forvente å få utbetalt anslagsvis 5.000–10.000kroner i året i ti år fra en minimumsordning. Det er ikke rare greiene, så for eldre innvandrere vil det være minstepensjonen som monner, sier Knut Dyre Haug.

For høytlønnede unge innvandrere med en god tjenestepensjonsordning kan derimot tjenestepensjonen gi høyere utbetalinger enn folketrygden. For dem er pensjonsfremtiden lys.

– Ikke-vestlige innvandrere og flyktninger som kommer til Norge er neppe bortskjemt med gode pensjonsordninger der de kommer fra. Å ende opp i Norge som minstepensjonist oppleves nok derfor av mange som en god pensjonstilværelse i deres øyne, selv om de i norsk målestokk har dårlig råd, avslutter pensjonsøkonomen.


Bildetekst: Flyktninger på togstasjonen i København venter på videre transport. Foto: Colorbox.


Faktaboks:

Normalt flest arbeidsinnvandrere, men nå kommer flyktningene

Ifølge SSB fikk Norge 50.000 nye innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap i 2014.Det er 4.600 færre enn i 2013 og det laveste antallet siden 2009. Den største gruppen innvandrere i fjor var arbeidsinnvandrere (21.000 personer), tett fulgt av familieinnvandrere (16.000). Flyktninger (7.000) og utdanningsinnvandrere (5.000) var noe færre. I år øker som kjent antall flyktninger dramatisk, spesielt fra Syria.

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02