Gå videre til innhold
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Pressemelding -

Langsiktig bærekraftarbeid gir resultater

Storebrand er igjen rangert som verdens mest bærekraftige forsikringsselskap i Corporate Knights' Global 100-liste. Bak utmerkelsen ligger mange år med arbeid mot stadig mer ambisiøse mål.

– Det er gledelig å se at langsiktig arbeid med bærekraft i alle deler av virksomheten gir resultater, både i form av utmerkelser som denne, men også i form av robust drift og tro på fremtidig lønnsomhet, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. 

Det kanadiske finansmagasinet Corporate Knights gjør årlig en rangering av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Resultatene fra kåringen presenteres i forbindelse med det årlige toppmøtet World Economic Forum i Davos, i år i en digital konferanse 19. januar. 

I forbindelse med offentliggjøringen har analyseselskapet S&P Capital IQ laget en analyse som viser at selskapene på Global 100 også leverer gode resultater til sine eiere over tid.

For Storebrand og de 99 andre selskapene betyr utmerkelsen at informasjonen vi deler med offentligheten om både utslippskutt, innkjøp, likestilling, lønnsforhold, investeringsstrategi, skatter og selskapsstyring til sammen gir oss en bærekraftprofil i verdensklasse.

Selskapene på listen viser vei i det grønne skiftet, mener Corporate Knights og viser i den globale pressemeldingen til funn fra gjennomgangen av alle selskapenes score på 23 bærekraftindikatorer. Energieffektivitet og utslippskutt fremheves. 

– Sterke resultater på disse områdene er grunnleggende om vi skal klare å nå målene om et karbonnøytralt samfunn i den korte tidsrammen vi har, sier Toby Heaps, administrerende direktør i Corporate Knights.

Trender som trekkes frem er at stadig flere selskaper setter forskningsbaserte mål for egne klimakutt mot 2050 og at flere legger vekt på sirkulærøkonomi.

Fakta om Global 100:

Corporate Knights er et kanadisk finansmagasin som også produserer analyser og finansiell informasjon. Hvert år siden 2005 har de presentert listen Global 100, der de evaluerer rundt 7000 selskaper på 23 ulike parametere for å finne fram til de 100 selskapene som scorer best. 

Oversikten over selskapene finnes på hjemmesidene til Corporate Knights. 

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 1000 milliarder kroner og er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no

Kontakter

Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656