Gå videre til innhold
Alf Inge Gjerde har forvaltet Storebrand Verdi siden oppstarten i 1997. Her fra prisutdelingen av Morningstar Awards 10. mars 2023.
Alf Inge Gjerde har forvaltet Storebrand Verdi siden oppstarten i 1997. Her fra prisutdelingen av Morningstar Awards 10. mars 2023.

Pressemelding -

Kåret til årets beste norske aksjefond

Storebrand Verdi er kåret til årets beste norske aksjefond for andre året på rad av prestisjetunge Morningstar Awards 2023.

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av hele det norske aksjeteamet. Det er ikke ofte samme fond vinner denne prisen to år på rad, så det er ekstra stas at vi klarte å forsvare seieren fra i fjor, sier forvalter Alf Inge Gjerde, som har forvaltet fondet siden oppstarten i 1997.

Morningstars prestisjekåring rangerer de beste fondene som er til salgs i Norge for privatpersoner. Historisk avkastning siste fem år, med ekstra fokus på 2022, og fond som viser en jevn avkastning over tid, vektlegges i kåringen.

Avkastningen i fondet var 11,1 prosent i 2022, mens indeks var minus 1,03 prosent. 

Gode tider for verdiaksjer

Storebrand Verdi investerer i verdiselskaper på Oslo Børs. Verdiselskaper er store, likvide selskaper som har en god løpende inntjening, en sterk balanse, og som betaler gode utbytter.

Alf Inge Gjerde påpeker at hovedforklaringen til den gode avkastningen er at verdiaksjer generelt har fortsatt den gode trenden fra 2021.

– Vi har de siste par årene fått veldig godt betalt for fondets verdiorienterte investeringsstrategi. Det siste året har vi truffet bra på våre investeringer i råvareselskapene Norske Skog, Elkem og Yara, i tillegg til produkttankrederiet Hafnia og bilskipselskapene Wallenius Wilhelmsen, HöeghAutoliners og Gram Car Carriers. Vi har også hatt en større eksponering i Equinor enn våre konkurrenter, som steg 50 prosent i fjor, sier han.

Foretrekker god underliggende inntjening

Gjerde mener verdiaksjer fortsatt ser ut til å være fornuftig priset.

– I perioder med større økonomisk usikkerhet og stigende renter foretrekker investorene selskaper som allerede har en god underliggende inntjening, fremfor selskaper hvor inntektene ligger lengre frem i tid. Vi tror også at det i tiden som kommer vil være gode muligheter for å oppnå god avkastning i fondet, sier han.

Om Morningstar Awards

Morningstar er et uavhengig ratingbyrå. De deler ut priser til fem fond innenfor ulike fondskategorier, og tre ulike priser til beste fondsselskap innenfor henholdsvis aksjeforvaltning, renteforvaltning og alle aktiva.

Les mer på www.morningstar.no


// Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader. //

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838