Gå videre til innhold
Havvindparken He Dreiht forventes å ha en årlig produksjon på rundt 5,3 TWh fornybar elektrisitet, som vil hindre utslipp på om lag 2,7 millioner tonn karbondioksid.
Havvindparken He Dreiht forventes å ha en årlig produksjon på rundt 5,3 TWh fornybar elektrisitet, som vil hindre utslipp på om lag 2,7 millioner tonn karbondioksid.

Pressemelding -

Investerer i Tysklands største planlagte havvindpark

Storebrand Infrastructure Fund kjøper en eierandel i He Dreiht, en byggeklar havvindpark på 960 megawatt i den tyske delen av Nordsjøen.

Storebrands strategiske infrastrukturpartner AIP har gått sammen med Allianz Capital Partners (ACP) og Norges Bank (NBIM) om å kjøpe 49,9 prosent av prosjektet. Storebrand Infrastructure Fund investerer over én milliard norske kroner.

– He Dreiht er en investering som gir en kombinasjon av attraktive finansielle egenskaper og et viktig bidrag til å redusere karbonutslipp og styrke energisikkerheten i Europa. Vindparken er forventet å produsere ren energi til over 1,1 millioner husholdninger i Tyskland, samt å levere lange, stabile kontantstrømmer som bidrar positivt i en balansert portefølje, sier Jo Gullhaugen, Head of Infrastructure i Storebrand Asset Management.

Når He Dreiht er ferdig bygget kommer vindparken til å bestå av 64 V236-15,0 MW-turbiner, levert av Vestas. Bygging starter i 2024, og det er planlagt at kommersiell drift (COD) kan starte innen utgangen av 2025. Da kommer prosjektet til å være den største operative havbaserte vindkraftparken i Tyskland.

Solid partner

Det tyske energiselskapet EnBW er utbygger og nåværende eier, og vil fortsatt være både majoritetseier og langsiktig kjøper av elektrisiteten som blir produsert. ENBW vil også være ansvarlig for bygging og langsiktig drift av vindparken. Energiselskapet er en solid partner med lang erfaring med havbasert vindkraft fra å ha bygget og driftet vindkraftparker i Tyskland.

– Dette viser at vi leverer på strategien om å investere i infrastruktur som støtter opp om energiomstilling. Kundene våre viser stor interesse for denne typen langsiktige investeringer med stabile kontantstrømmer. Vi ser frem til å vokse videre i denne delen av virksomheten, sier Dagfin Norum, CIO i Storebrand Asset Management.

Havvindparken forventes å ha en årlig produksjon på rundt 5,3 TWh fornybar elektrisitet, som vil hindre utslipp på om lag 2,7 millioner tonn karbondioksid.

– Som den nylige rapporten fra FNs klimapanel IPCC påpeker, trenger verden at vi investerer store summer raskt i løsninger som bidrar til å redusere klimaendringene. Vi skal fortsette å investere i slike prosjekter, som både gjør en betydelig forskjell og som gir stabile, langsiktige konstantstrømmer. Bare i Europa trenger vi 28 000 milliarder dollar i investeringer for å bli klimanøytrale, ifølge McKinsey, sier Gullhaugen.

OM STOREBRAND INFRASTRUCTURE FUND

Storebrand Infrastructure Fund er et fond på rundt 10 milliarder norske kroner som gir investorer muligheten til å investere i bærekraftige infrastrukturmidler sammen med Storebrand. Fondet har foreløpig gjort åtte investeringer innenfor sentrale infrastruktursektorer som vind, sol, fjernvarme og elektrisk transport. Fondet samarbeider tett med utvalgte strategiske partnere som AIP.

OM AIP MANAGEMENT

AIP er en investeringsforvalter, delvis eid av Storebrand, som er dedikert til investeringer i og forvaltning av infrastruktur som støtter energiomstillingen i Europa og Nord-Amerika.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan være negativ som følge av kurstap. Det er risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, økonomiske forhold, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Informasjonen i dette materialet er ikke rettet mot investorer eller markeder der slik markedsføring vil være forbudt og er kun ment for profesjonelle investorer. Før investering anbefales potensielle investorer å gjøre seg kjent med fondets prospekt, som inneholder ytterligere informasjon om fondets egenskaper og kostnader. Informasjonen er ikke laget for bruk i noen jurisdiksjon der publisering eller tilgjengelighet av informasjonen vil være i strid med lokal lov eller forskrift. Storebrand Alternative Investments S.A. SICAV-RAIF - Storebrand Infrastructure Fund kan si opp ordninger for markedsføring under Cross-border Distribution Directive sin denotifikasjonsprosess. For mer informasjon om vår strategi for bærekraftige investeringer, se www.storebrand.no/asset-management/barekraftige-investeringer.

Investors rettigheter til å klage gjøres tilgjengelige for investorer i henhold til vår policy og prosedyre for klagebehandling. Besøk www.storebrand.com/sam eller kontakt kundeansvarlig for mer informasjon.

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92