Gå videre til innhold
Jon M. Hippe, leder Offentlig sektor i Storebrand Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand
Jon M. Hippe, leder Offentlig sektor i Storebrand Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Pressemelding -

Gir Storebrand medhold – ESA vurderer at regelverket for offentlige anskaffelser brytes ved innkjøp av tjenestepensjon

Storebrand gikk i fjor til kontrollorganet ESA for å få vurdert om manglende anbud ved anskaffelse av offentlig tjenestepensjon er et brudd på EØS-avtalen. ESA har nå gitt en vurdering og gir Storebrand medhold i at offentlig tjenestepensjon er en regulær anskaffelse der kommuner og helseforetak skal gjennomføre anbud.

ESA mener at kommuner og helseforetak har brutt anskaffelsesregelverket, utenom de syv kommunene som har gjennomført anbudskonkurranser. Til sammen anslår ESA at om lag 370 offentlige kunder har utvidet sine avtaler med KLP i strid med anskaffelses-reglene. Kommunene og helseforetakene kjøper pensjon for over 60 mrd. kroner i året og forvaltning av pensjonsmidler på 800 mrd. kroner. Det offentlige pensjonsmarkedet er mer enn dobbelt stor som for privat tjenestepensjon samlet sett.

- Pensjon er kommunenes største innkjøp. Vårt hovedbudskap har hele tiden vært at tjenestepensjon er omfattet av regelverk for offentlige anskaffelser. Vi har ønsket en avklaring slik at det norske regelverket etterleves og at kommuner og helseforetak gjennomfører anbud. Derfor er ESAs foreløpige konklusjoner svært viktige og gir et klart signal til norske myndigheter, sier Jon M. Hippe, leder Offentlig sektor i Storebrand.

ESA har nå foreløpig konkludert i saken om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en svært grundig uttalelse slår ESA fast at innkjøp av kommunal tjenestepensjon omfattes av regelverket for offentlig anskaffelser. ESA mener at kommunenes og helseforetakenes pensjonskontrakter skulle ha vært på anbud ved innføringen av den nye pensjonsordningen, SGS 2020. Flere kunder med tidsbestemte kontrakter har forlenget disse i strid med anskaffelsesregelverket.

- ESA har allerede fått grundige innspill fra den norske stat som ESA har tatt i betraktning i sin foreløpige vurdering. Norge har frist 29. april til å kommentere ESAs vurdering. Vi venter nå at norske myndigheter følger signalene fra ESA slik at marked for offentlig tjenestepensjon kan normaliseres, sier Hippe.

ESA har også merket seg at manglende konkurranse i det norske markedet ser ut til å være en generell og konsistent praksis, og går langt i å karakterisere dette som en systemsvikt.

- Etter ESAs vurdering er kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og helseforetak, som ikke allerede har gjennomført anbud, forpliktet til å gjennomføre nye konkurranser om kommunal tjenestepensjon. Vurderingene fremstår som sjeldent klare, og det er få spor av at denne saken er «kompleks» og «vanskelig», slik mange har fortalt norske kommuner og helseforetak. Så langt har vi sett at kommuner har spart store summer på å sette pensjon ut på anbud, og det er viktig å understreke at ansatte får samme pensjon uansett leverandør. ESAs uttalelse er derfor viktig og bra for kommunene selv, avslutter Hippe.

Emner


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226