Gå videre til innhold
Enklere og bedre uførepensjon

Pressemelding -

Enklere og bedre uførepensjon

I dag legger Banklovkommisjonen frem forslag til hvordan tjenestepensjonsordningene i privat sektor skal tilpasses de nye uførereglene i folketrygden, som innføres i 2015. – Den nye ordningen blir enklere å forstå, mener pensjonsøkonomen i Storebrand.

Stortinget har allerede vedtatt ny uføretrygd fra folketrygden. Den viktigste nyheten for folk flest er at beregningen av uførepensjonen blir endret. Fra 2015 skal uføretrygden i folketrygden beregnes ut fra inntekten rett før man blir ufør. I dag er det inntekten gjennom hele livet som avgjør hva du får i uførepensjon.

Folketrygden vil fra 2015 gi 66 prosent av inntekt opp til 6 G (drøye 500 000 kroner) i uførepensjon. Inntekt over dette blir ikke kompensert fra folketrygden. Maksimal uførepensjon fra folketrygden blir omtrent som i dag, rundt 337.000 kroner før skatt.

– Det nye regelverket vil gi en høyere uførepensjon før skatt fra folketrygden for de aller fleste. Høyere skatt på uførepensjon vil riktignok spise opp mye av denne fordelen, men flertallet vil likevel komme noe bedre ut enn i dag, kommenterer Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

Dyre Haug mener at den nye uførepensjonen i folketrygden blir bedre og enklere enn dagens.  Spesielt er det positivt at det skal bli lettere for uføre å forsøke seg i arbeidslivet, siden det legges opp til en gradvis avkortning av uføretrygden mot arbeidsinntekt. Det vil alltid være lønnsomt å erstatte trygd med arbeidsinntekt, sier han.

Fremdeles behov for privat uføreforsikring
Selv om ny uførepensjon fra folketrygden blir noe bedre for de fleste fra 2015, er behovet for uføreforsikring – enten betalt av arbeidsgiver eller av egen lomme – fremdeles stort.

– Når det gjelder forsikring av fremtidig arbeidsinntekt, mener jeg det norske folk er farlig underforsikret. Selv med nye og bedre regler vil en gjennomsnittsperson få sin inntekt redusert med 30 til 40 prosent etter skatt ved å gå fra arbeid til trygd, dersom han ikke har privat eller kollektiv uføreforsikring. Dette vil kunne få dramatiske konsekvenser. De økonomiske konsekvensene av å bli ufør kan for mange sammenlignes med å totalvrake en nyere bil uten kaskoforsikring – hvert år – resten av yrkeslivet, sier han.

Nye regler for bedriftsbetalt uførepensjon
Når uførepensjonen i folketrygden endres fra 2015, er det nødvendig at også uførepensjonsordningene i bedriftene tilpasses de nye reglene. Denne uken legger Banklovkommisjonen frem forslag til hvordan dette bør skje i privat sektor. I dag har alle offentlige ansatte og om lag halvparten av de ansatte i private bedrifter uførepensjon gjennom jobben. Den kommer i tillegg til folketrygden.

- Hvis regjeringen følger opp forslagene fra Banklovkommisjonen, blir også ny uførepensjon fra arbeidsgiver enklere å forstå enn i dag. Det nye forslaget legger opp til at uføre vil få full uførepensjon uansett når de begynte i bedriften. I dag er nivået på uførepensjonen koblet opp mot tjenestetid i bedriften. Mange får dessverre en ubehagelig overraskelse her, avslutter Dyre Haug.

Bildetekst: 

Enklere og bedre: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand, mener at den nye uførepensjonen i folketrygden blir bedre og enklere enn dagens.  Spesielt er det positivt at det skal bli lettere for uføre å forsøke seg i arbeidslivet, sier han.


Vedlegg: Tabell: Dette får du fra folketrygden dersom du blir ufør med dagens og nye regler.


Related links

Emner

Kategorier


Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. 

Som kunde i Storebrand kan du være helt trygg på at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og miljøskade og produksjon av kontroversielle våpen. 

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02

Relatert innhold