Gå videre til innhold
Drømmer om å gå av ved 60

Pressemelding -

Drømmer om å gå av ved 60

Dersom økonomi ikke spilte noen rolle, kunne 1 av 3 tenke seg å pensjonere seg ved 60 eller før. – Vil du gå av tidlig, må du ta grep nå, sier Storebrands pensjonsekspert.

1 av 3 nordmenn kunne tenke seg å pensjonere seg ved 60 år eller tidligere hvis økonomi ikke spilte noen rolle, ifølge en fersk undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for Storebrand. 13 prosent ville jobbet etter fylte 67 år, og bare fire prosent svarer at de vil arbeide etter at de fyller 70.

– Å stå lenge i jobb virker ikke å være særlig attraktivt for de fleste hvis de kan velge fritt, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand, som ikke er overrasket over resultatet.

– Det er lov å drømme, og mange har store planer for hva de vil oppleve som pensjonister. Det kan også bli virkelig – hvis du tar de rette grepene. Skal folk flest få råd til å gå av så tidlig som de ønsker, og med de forventningene de har til pensjonstilværelsen, må de imidlertid legge en plan, sier Haug.

62 år er første mulighet 
Selv om nordmenn drømmer om en lang pensjonisttilværelse, vil 60 år være urealistisk for de aller fleste. Du får nemlig ikke ta ut pensjon før du har fylt 62 år, verken fra folketrygden, tjenestepensjon eller AFP.

– Vi ser heldigvis at pensjonsreformen som ble innført i 2011, har hatt en positiv effekt på yrkesdeltakelsen blant eldre, sier Haug. Han viser til tall fra NAV som forteller at det har blitt 9 000 flere sysselsatte i alderen 62 til 66 år de to siste årene.

Årsakene til økningen er flere, tror pensjonsøkonomen: – Mange har ikke råd eller mulighet til å gå av så tidlig som de ønsker. Den økonomiske gulroten for å stå lenger i arbeid har dessuten blitt større. At AFP i privat sektor har blitt en livsvarig tilleggspensjon som øker om man venter med uttak, har utvilsomt hatt en positiv effekt, påpeker Haug.

Pensjonsøkonomens tips for å kunne gå av tidlig

·   Få oversikt over hvor mye du kan forvente i pensjon på storebrand.no, nav.no eller norskpensjon.no.

·  Vurder dette opp mot hva du selv ønsker.

·  Start sparing. En månedlig spareavtale i et bærekraftig fond er normalt den beste sparingen til pensjon. Sparingen er allikevel såpass fleksibel at du kan ta ut pengene når du ønsker.

·  Har du mye gjeld, bør du betale ned til 60-75 prosent av boligverdien før du starter pensjonssparing.

·  Vurder både lønn og pensjon når du bytter jobb. Velger du en jobb med dårlig pensjonsordning, bør du forhandle frem en høyere lønn og starte pensjonssparingen selv.

·  Velg høy aksjeandel på sparepengene i ung alder slik at du sikrer deg best mulig avkastning.

·  Vær disiplinert og øk sparebeløpet gjennom livet hvis du har mulighet.

·  Husk at rentes rente-effekten er størst om du starter tidlig med sparing.

·  Ikke baser hele pensjonssparingen på sparing i bolig. Sprer du risikoen, står du rustet mot fall i boligprisene og endringer i livssituasjon.


Emner

KategorierKontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226