Gå videre til innhold
Odd Arild Grefstad er konsernsjef for Storebrand, en av Norges største leverandører av kollektiv uførepensjon til bedrifter.
Odd Arild Grefstad er konsernsjef for Storebrand, en av Norges største leverandører av kollektiv uførepensjon til bedrifter.

Pressemelding -

Arbeidsgivere er avgjørende for å løse uførekrisen

Arbeidsgivere må få et større ansvar for oppfølging når ansatte er sykemeldte. Vi må sørge for tidlig innsats for å holde folk i arbeid. Det er det forskningen sier at virker.

– Dette er den viktigste innsikten vi har fått. Vi har et sterkt ønske om å bidra til å snu utviklingen der stadig flere blir uføre. Vi leter etter løsninger for å lage påkjøringsfiler inn igjen i arbeidslivet, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

  En fersk rapport fra Oslo Economics bestilt av Storebrand gjennomgår eksisterende forskning og utredninger, og setter konklusjonene av disse grundige arbeidene opp mot dagens system. Det er to ting som utmerker seg:

  • Tidlig innsats er sentralt for å lykkes i å få folk tilbake i arbeid, men dette skjer i liten grad i dag.
  • For de største gruppene av langtidssykmeldte og uføre er selve jobben en viktig del av å bli frisk, men mange havner i et passiviserende helsespor

  Systemet svikter

  – Hjelpen kommer for sent. Vi ønsker mer diskusjon om de 12 månedene med sykmelding, som for oss er en svart boks. Vi som forsikringsselskap betaler ut uførepensjon. Men vi vet ikke om den sykemeldtes utenforskap før det har gått 12 måneder. Når forskningen samtidig forteller oss at det da er for sent for mange, må vi kunne gjøre noe tidligere. Vi er villige til å bidra for å snu denne store samfunnsutfordringen, sier Grefstad.

  I denne perioden er det arbeidsgiver som har ansvaret for den sykmeldte. En stor spørreundersøkelse blant Storebrands bedriftskunder som er en del av rapporten viser at arbeidsgivere ønsker å bidra, men at de møter på mange stengte porter og opplever å bli satt litt på sidelinjen.

  Rapporten sammenligner også det norske systemet for sykmeldinger, arbeidsgiveransvar og oppfølgingskrav med tilsvarende i land vi ellers liker å sammenligne oss med.

  – Vi ser at både arbeidsgiver og arbeidstager i Norge har mindre økonomisk ansvar og færre praktiske plikter under sykmelding, enn det vi ser i andre land, sier Grefstad,

  – NAV betaler sykelønn og de fleste sykmeldte får ikke nok arbeidsrettet oppfølging før etter 12 måneder. Ordningen bidrar til at tiltak som har best virkning, ikke settes inn, understreker han.

   Arbeidsgivers økonomiske ansvar for sykmeldte stopper etter 16 dager.

   Nye løsninger

   Storebrand etterlyser større vilje fra myndighetene til å utforske andre måter å møte utvikling i sykefravær og uførhet, enn det dagens system gir rom for.

   Fortsetter denne negative utviklingen står velferdsstaten og pensjonssystemet i fare.

   Løsningen på uførekrisen ligger i de første månedene av sykmeldingene.

   – Enten må arbeidsgiver få en større rolle i oppfølgingen av de sykmeldte eller så må systemet med 12 måneders periode før NAVs arbeidstiltak setter inn endres radikalt, fastholder Grefstad.

   Related links

   Emner

   Kategorier


   Om Storebrand

   Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

   Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

   Besøk oss på www.storebrand.no

   Kontakter

   Anne Lindeberg

   Anne Lindeberg

   Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
   Stig-Øyvind Blystad

   Stig-Øyvind Blystad

   Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226