Gå videre til innhold
LYSERE UTSIKTER: Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug forteller at forskjellene i pensjonsinntekt mellom kjønnene reduseres de kommende årene på grunn av at flere kvinner jobber fulltid nå enn før.  Foto: Storebrand
LYSERE UTSIKTER: Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug forteller at forskjellene i pensjonsinntekt mellom kjønnene reduseres de kommende årene på grunn av at flere kvinner jobber fulltid nå enn før. Foto: Storebrand

Pressemelding -

9 av 10 minstepensjonister er kvinner

Antall minstepensjonister i Norge har passert 150 000. Det store flertallet er kvinner. – At antallet vokser er et gledelig paradoks, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Ferske tall fra NAV viser at det ble nesten 5 000 flere minstepensjonister i Norge fra august til september i år. Årsaken er at Stortinget har vedtatt å øke satsene for minstepensjon med 4000 kroner fra første september. Dermed blir flere definert som minstepensjonister. 

Over 130 000 av 150 000 minstepensjonister er kvinner, viser tallene fra NAV.

– Forskjellene i pensjonsinntekt mellom kjønnene i dag preges av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet, med vesentlig lavere yrkesdeltakelse for kvinner og mer deltidsarbeid, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Han understreker at bildet er et helt annet for dagens kvinner, som har en langt høyere yrkesdeltakelse enn for noen tiår siden. Det gir seg utslag i høyere pensjoner.

En analyse blant Storebrands kunder viser at når dagens arbeidstakere i 40-årene går av med pensjon, vil det være kun ca ti prosent forskjell på årlig utbetalt pensjon til menn og kvinner. I dag er forskjellen omtrent 25 prosent når vi sammenlikner pensjonsinntekten for kvinner og menn ved pensjonsalder.

– Det er positivt å se at forskjellene blir mindre. Men siden kvinner lever lenger enn menn trenger de minst like høy pensjon som menn – å bli enke med kun én og attpåtil lavere pensjon kan bli en tøff økonomisk hverdag!

I praksis fins det to løsninger for å oppnå dette: Enten stå lenger i arbeid eller spare til sin egen pensjon.

– Det er slett ikke like lett for alle å bestemme hvor lenge man vil jobbe etter 62 eller 67 år. Vil du få realisert drømmene dine som pensjonist, må du begynne planleggingen og sparingen nå.

Vi ser at kvinner jevnt over sparer mindre enn menn. Blant Storebrands kunder sparer kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn i året.

– Det er ikke overraskende at de som tjener minst – kvinner – også sparer minst. Likevel bør kvinner være bevisste på at de lever lenger enn menn, og dermed har ekstra behov for å spare til pensjon, avslutter pensjonsøkonomen. 

Emner


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder i Norge og Sverige, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 600 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand ble i 2017 kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap under World Economic Forum i Davos. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02

Relatert innhold