Gå videre til innhold
 Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad. Foto: Storebrand.
Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad. Foto: Storebrand.

Nyhet -

Storebrand uenige med ekspertutvalget

Ekspertutvalget konklusjon om at Oljefondet ikke skal selge olje- og gassaksjene, mener vi er feil. Vi har for mange egg i samme kurv.

Som Norges største private kapitalforvalter, og Norges største forvalter etter Oljefondet, har vi Storebrand gitt tydelig uttrykk for at vi støtter Norges Banks anbefaling om å redusere eksponeringen mot olje og gass. 

– Vi mener at utvalget som Finansdepartementet satte ned for å vurdere Norges Banks investeringer i olje- og gass, i for liten grad anerkjenner den meget høye eksponeringen Norge har mot olje og gass-sektoren totalt sett. Norge er svært høyt eksponert mot denne sektoren. Vi har lagt for mange egg i samme kurv, sier konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad.

– Et grunnleggende prinsipp innen finans er å fordele investeringer utover slik at en ikke blir spesielt sårbar mot en sektor eller industri. Dette handler om Norges totale formue, som har en høy eksponering mot olje. Med dette som bakteppe blir vi som arbeidstakere, pensjonssparere og borgere svært sårbare for svingninger i oljeprisen, sier Saugestad.

Tydelige råd
Norges Bank har selv påpekt at statens formue er sårbar for et varig fall i prisene på olje og gass, på grunn av en for høy eksponering mot denne sektoren, noe som var bakgrunnen for nedsettelsen av ekspertgruppen som skulle se på dette.

- Vi har vært svært tydelige i våre råd til ekspertgruppen og vi har støttet Norges Banks anbefaling om å ta olje- og gassektoren ut av Statens pensjonsfond utland (SPU) sin referanseindeks for aksjer i vårt høringssvar i mai. Det første viktige steget Norge kan ta for å redusere risikoen forbundet med denne høye eksponeringen, er at Finansdepartementet gir SPU klarsignal til å trekke seg ut av olje- og gassrelaterte investeringer, sier Saugestad.

Et av utvalgets argumenter for å beholde oljeaksjene, er at fondets eksponering mot disse aksjene ikke er så høy. Saugestad mener kan denne reduksjonen gjøres på tre måter hvis de ikke gjennomfører nedsalg for oljefondet:

  1. Nedsalg: Equinor eller andre statlige eierandeler
  2. Aktivt eierskap: Utnytte posisjon som statlig eier, eller som eier gjennom oljefondet, til å påvirke selskaper og spesielt oljeselskaper til å vurdere klimarisiko og nye investeringer i ulike klimascenarier.
  3. Øke investeringene i alternativ energi for Norge, som en metode for å spre risiko. Det kan gjøres i eller utenfor oljefondet.

Takknemlig for velstanden – nå må vi vri investeringene

– Olje- og gassindustrien har vært med på å skape den velstanden vi har, noe vi skal være takknemlig for. Nå må vi bygge videre på denne velstanden, og hindre at vi blir sittende igjen med betydelig eierskap i det som kan bli svært risikofulle investeringer. Det første viktige skrittet for å redusere vår samlede risiko er at regjeringen og Stortinget gir Oljefondet muligheten til å følge rådet fra Norges Bank; at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet, påpeker Saugestad.

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226

Relatert innhold