Gå videre til innhold
Blogg: ​Ikke glem svakhetene i offentlig sektor

Blogginnlegg -

Blogg: ​Ikke glem svakhetene i offentlig sektor

Tittelen "Lavtlønte taper stort på dagens pensjonsregler" var overskriften i en sak i Aftenposten 25. januar. Det er LO-forbundet Handel og Kontor som kommenterte saken, men de så kun på privat sektor. Reglene er dessverre enda verre for lavtlønte i offentlig sektor.

Av: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand (bildet under)

Jeg synes dessverre at denne saken føyer seg inn i en litt for lang rekke, der flere fagforbund får spalteplass til å snakke ned pensjonsordningene i privat sektor. Det kan lett skapes et inntrykk av at pensjonsordningene i offentlig sektor er det eneste som kan fungere. Selvsagt er det mye bra med pensjonsordningene i offentlig sektor. Det burde det være, med kostnader som lett kan være over fem ganger så høy som det vi ser i snitt innen privat sektor (ca 3 prosent av lønn vs 15-20 prosent av lønn). Selv med dette enorme kostnadspådraget, er det mange huller i ordningene. Dette bør alle tørre å snakke om, og ikke bare trekke frem det som er negativt for en del av pensjonssystemet i Norge.

I Aftenpostensaken er det LO-forbundet Handel og Kontor som påpeker at unntaksmulighetene i den obligatoriske pensjonsordningen særlig rammer lavtlønte og deltidsansatte i privat sektor. Det er jeg enig i, men fagforeningen glemmer altså å nevne at lavtlønte i offentlig sektor kommer enda dårligere ut når det gjelder pensjon.

Med unntaksmuligheter menes retten for arbeidsgivere til å holde de første 90.000 kroner (1G) i lønn utenfor pensjonssparingen. Det samme gjelder for ansatte som har jobbet mindre enn 12 måneder, som ikke får pensjonsopptjening grunnet for kort arbeidsperiode.

Ansatte i stat og kommune blir trukket to prosent i lønn til pensjon, for å få 66 prosent av lønnen i pensjon (før levealdersjustering) dersom de har full opptjening. Men gruppen med lavest lønn, eller mye deltid, ser dessverre aldri noe til pengene de betaler inn. Folketrygden dekker nemlig hele eller store deler av pensjonen for disse gruppene. Bidraget deres subsidierer derfor de høytlønnedes gullpensjoner. Anslag viser at denne gruppen, kalt «nullpensjonister,» utgjør ca. 5 prosent av de kommuneansatte. Min kollega Jan Otto Risebrobakken har tidligere uttalt seg om denne og andre svakheter i offentlig tjenestepensjon. Les saken her.

Det er viktig at den nye offentlige tjenestepensjonen, som vil tre i kraft tidligst 2018, retter opp denne skjevheten. Forslaget som Arbeids- og sosialdepartementet la frem før jul kan rette opp dette. Den nye tjenestepensjonen er foreslått å komme på toppen av alderspensjon fra folketrygden, og kan derfor ikke bli «samordnet» bort slik som i dag.

(En forkortet versjon av dette blogginnlegget ble først publisert som et leserinnlegg i Aftenposten i dag 1.2.16.)

Emner

Kategorier

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02