Gå videre til innhold
Blogg: Ikke sikkert du får pensjonsopptjening

Blogginnlegg -

Blogg: Ikke sikkert du får pensjonsopptjening

Din fremtidige lønn – altså pensjon – avgjøres av mer enn lønn og antall år i arbeidslivet. Ansettelsesforhold og lengden på disse har også stor betydning for fremtidig pensjonsutbetaling. Spesielt vikarer bør passe på.

Nylig var jeg i et middagsselskap hvor en dame entusiastisk fortalte om et deltidsengasjement hun har for en statlig arbeidsgiver, samtidig som hun også jobber privat. En av gulrøttene, mente hun, var at hun nå fikk pensjonsopptjening i Statens pensjonskasse.

Jeg hadde ikke hjerte til å si det i plenum der og da, men så enkelt er det dessverre ikke. Et medlemskap i Statens pensjonskasse krever mer enn som så. For det første må du ha omtrent 37 prosent stilling eller mer for å kvalifisere, ellers får du ikke en krone i pensjonsopptjening de årene, utover Folketrygden. Fra 1. april 2016 blir regelen endret slik at den blir lik som i privat sektor, nemlig at du «bare» må jobbe minimum 20 prosent.

For det andre må du ha jobbet i det offentlige i minst tre år totalt for å tjene opp pensjonsrettigheter i stat og kommune. Det betyr at damen fra middagsselskapet må tilbake til jobb i det offentlige senere i livet hvis hun skal få glede av denne pensjonsopptjeningen. 

Forbrukerøkonom i Storebrand, Kristina Picard

Her er regelen annerledes i det private, hvor du må ha jobbet i minst ett år for å bli innmeldt i arbeidsgivers pensjonsordning, men arbeidsforholdene kan ikke summeres, slik det gjøres i det offentlige. For hvert nye ansettelsesforhold starter nedtellingen på nytt.

Personer som har mange vikariater og midlertidige ansettelser bak seg, kan derfor gå glipp av mange år med pensjonsopptjening fra arbeidsgiver. I kroner og øre kan dette utgjøre mange tusen kroner i lavere årlig pensjonsutbetaling. Disse må dessverre regne med å spare mer til pensjon på egen hånd hvis de vil kompensere for dette. Alternativet er en betydelig lavere pensjonsutbetaling. 

Jeg mener at et av de viktigste argumentene for å starte med privat pensjonssparing nå, er usikkerhet knyttet til jobb og fremtidige pensjonsutbetalinger. Vi vet ikke sikkert hvem som blir vår neste arbeidsgiver, eller hvordan utbetalingene fra Folketrygden blir i fremtiden. Om akkurat du bør starte med pensjonssparing nå, har jeg blogget om her.

Uansett er det viktig å være klar over alle forhold som påvirker pensjonen din. Spør pensjonsleverandøren din om du ikke får gode svar hos din arbeidsgiver! Med mer kunnskap er det enklere å ta gode valg for fremtiden.

Min kollega, pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, har foreslått løsninger for hvordan flere midlertidig ansatte skal få pensjonsopptjening i dette blogginnlegget.


Kristina


PS! I den statlige folketrygden får alle 18,1 prosent av lønnen i pensjonsopptjening fra første krone, uansett lengde på arbeidsforholdet. Pensjonen fra arbeidsgiver kommer på toppen av pensjonen fra folketrygden.

Emner

Kategorier

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226