Gå videre til innhold
Blogg: ​Fra pensjonist til arbeidende pensjonist?

Blogginnlegg -

Blogg: ​Fra pensjonist til arbeidende pensjonist?

Det er på høy tid å endre vår oppfatning av hva det betyr å være pensjonist. Tradisjonelt har arbeidstakere sett på pensjonstilværelsen som slutten på sin arbeidskarriere, og starten på en roligere livsstil. Fremover vil skillet mellom yrkesliv og pensjonstilværelse bli langt mindre tydelig.

Av: Arne Fredrik Håstein, Fagansvarlig Sparing og Pensjon i Storebrand (bildet over)

Levealderen øker stadig. Flere kan nå forvente å leve til de er langt over 90 år. Det betyr at dagens yrkesaktive bør tenke annerledes på hvordan man innretter seg før man går helt eller delvis av med pensjon. I løpet av de siste 35 årene har levealderen globalt økt med seks år i gjennomsnitt, ifølge WHO. I Norge har levealderen økt med rundt 5 år i samme periode. En "fun fact" er at forventet levealder øker med 12 minutter per time.

Samtidig ser vi fallende fødselsrater, noe som betyr at det vil bli færre arbeidstakere til å støtte seniorene: SSB anslår at det i Norge vil være om lag to yrkesaktive for hver person som er pensjonist i 2050, sammenlignet med syv yrkesaktive i 1950.

For å dekke kostnadene ved en stadig eldre befolkning har myndigheter verden over gjennomført en rekke pensjonsreformer de siste årene. Målet har gjennomgående vært å få folk til å jobbe lenger og planlegge bedre for egen pensjonisttilværelse, og derigjennom spare staten for pensjonsutgifter.

I 2011 ble pensjonsreformen innført i Norge, og med den kom fleksibel pensjonsalder. Reformen har ført til at flere av oss velger å kombinere arbeid og pensjon, men redusere antall timer vi jobber de siste arbeidsårene. NAV melder nå om at hele seks av ti alderspensjonister under 67 år jobber ved siden av at de tar ut pensjon, og at pensjonsalderen er økende. Dette er et tydelig signal på at pensjonsreformen virker etter hensikten.

Å oppmuntre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et stadig viktigere verktøy for myndighetene. Nylig besluttet den norske regjeringen å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Målet er at dette skal bidra til et enda mer bærekraftig pensjonssystem, med lavere vekst i pensjonsutgiftene og økte skatteinntekter. Flere norske selskaper vil også kunne ha god nytte av å bruke den kompetansen og erfaringen som eldre arbeidstakere har opparbeidet seg. 

Til syvende og sist vil det være opp til den enkelte å ta ansvar for sin økonomiske fremtid. Sentrale spørsmål er: Hvor lenge skal jeg stå i arbeid? Skal jeg kombinere jobb og pensjon de siste arbeidsårene? Hvilket behov har jeg for privat sparing?

Har du en pensjonsplan?

Emner

Kategorier

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Andreas Nyheim

Andreas Nyheim

Pressekontakt Kommunikasjonssjef ekstern +47 952 11 779
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226